תרמוקיר 010 MO (טיט רב שימושי)

תרמוקיר 010 MO - מלט-צמנט (טיט) לעבודות כלליות בבניין

מלט-צמנט (טיט) לעבודות כלליות בבניין

שק, 30 ק"ג
60 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תכונות ושימושים עיקריים

 • לביצוע עבודות טיח ותיקונים שונים.
 • לתיקון ויישור קירות.
 • לביצוע רולקות וביטון צנרת.
 • לתיקון מקטעי ריצוף.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

נתונים טכניים

 • משך השמישות לעבודה: כשעה.
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-6.0 מגפ"ס.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-15ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

 אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

התשתית או האריח המיועדים לריצוף יהיו יבשים, נקיים,ללא עקבות אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-5.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה המוצר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

עבודות טיח:

יש למרוח את החומר על התשתית בשכבה דקה ומהודקת בעזרת מריתחלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת, עד לעובי הנדרש.

עובי השכבה 5-20 מ"מ.

עבודות ריצוף:

יש לפזר את החומר ע"ג התשתית בשכבה אחידה. יש למרוח את הטיט על גב האריח (באמצעות מרית חלקה) בשכבה דקה ומהודקת. לאחר מכן יש להתקין את האריח למקומו בשיטת "רטוב על רטוב".יש להקיש באמצעות פטיש גומי על גב האריח עד להגעה לפילוס הנדרש.

עובי היישום: 11-40 מ"מ.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • במוצר זה אין להשתמש בשילוב עם מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה.  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.