SAKRET AD 600 XL

SAKRET AD 600 XL - דבק צמנטי רב כיסוי גמיש

דבק צמנטי רב כיסוי גמיש

שק, 25 ק"ג
66 שקים במשטח
  • צבע
  • אפור בהיר

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות ת"י 4004.
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף ות"י 5566 לריצוף.

מיוצר בישראל.

עבר תהליך  -LCA ניתוח מחזור חיים.

נושא הצהרה סביבתית EPD .

תכונות ושימושים עיקריים

• לחיפוי קירות ולריצוף
• ללוחות פסיפס, אריחי קרמיקה ופורצלן על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, טיח, לוחות גבס, בלוק גבס וכד'
• מתאים לריצוף אבן טבעית, אבן מלאכותית ושיש
• מתאים במיוחד לחיפוי אריחים בעלי ספיגות גבוהה (מעל 10%)
• מוצר בעל הספק גבוה, כ-50% יותר מדבק רגיל
• לשימוש פנימי
• עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.
• עובי שכבת הדבק בריצוף 5-10 מ"מ
• מוצר נח וקל לשימוש
• תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

סוג

C1T S1

נתונים טכניים

• משך השמישות לעבודה : כשעתיים.
• משך הזמן החופשי : (OPEN TIME) 20 דקות.
• חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ 1.0- מגפ"ס.
• הצטמקות קווית: קטנה מ-0.1%.
• עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ-2.5 מ"מ

חוזק הידבקות במתיחה
• לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ 0.5- מגפ"ס.
• לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור:
גדול מ- 0.5 מגפ"ס
• לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים + 21 יום טבילה במים:
גדול מ 0.5- מגפ"ס.

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים קלים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ -0.95 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום

רקע ותשתית

• יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבות הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
• יום לפני היישום יש לנקות ו/או לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.
• לפני חיפוי על בלוק/טיח גבס יש ליישם על התשתית פריימר מסוג  "004 SAKRET PR"

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת התערובת
יש לשפוך כ- 10.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה
מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הדבק מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
• יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
• על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
• הסריקה תעשה בזווית של כ-˚60 כלפי התשתית. עומק השן בהתאם למידות האריח.
• חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
• יש להצמיד את האריח תוך כדי טלטול הידוק לשכבת הדבק הטריה ("רטוב על רטוב"), ולהדק באמצעות פטיש גומי.
• בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.
• את המישקים יש למלא בחומר מילוי מסוג "SAKRET JF 930" שבעה ימים לפחות לאחר סיום ההדבקה.
• עובי שכבת הדבק בחיפוי-3-10 מ"מ
• עובי שכבת הדבק בריצוף 5-10 מ"מ
הערות
• בחיפוי על תשתית בלוק/טיח גבס יש למרוח לפני היישום פריימר מסוג "תרמוקיר 004 PR" או "004 SAKRET PR" ולהמתין להתייבשות מלאה.
• בריצוף על תשתית קיימת כגון טרצו , קרמיקה, פורצלן , אבן טבעית, שיש, אבן מלאכותית יש ליישם פריימר מסוג
"SAKRET PR 005" או "SAKRET PR 007"

בדיקת כיסוי הדבק

• במהלך העבודות, לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו. יש לבדוק את מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו לפחות. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקה של 1 מ"ר.
• הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות

• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
• החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
• אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.

הנחיות כלליות-המשך

• משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
• מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
• יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ("רטוב על רטוב").
• ההליכה על הרצפה לפני מילוי המישקים, מותרת רק לאחר 72 שעות לפחות מגמר יישום ההדבקה.
• אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
• יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
• טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
• היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.