SAKRET MO 030

SAKRET MO 030 - גראוט צמנטי מתפשט בעל חוזק גבוה לעיגון וביסוס

גראוט צמנטי מתפשט בעל חוזק גבוה לעיגון וביסוס

שק, 25 ק"ג
84 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות ת"י 466 חלק 3 לבטון

נבדק לפי 196-1 EN

מיוצר בישראל

המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)

נושא דוח הצהרה סביבתית EPD

תכונות ושימושים עיקריים

 • לעיגון עמודים, קירות, מסילות, מכונות, קורות וקונסטרוקציות מתכת שונות
 • שכבת מילוי להשלמת יציקות בטון
 • בעל חוזק ראשוני גבוה
 • מתפשט ואינו מתכווץ
 • "תופח", ללא שקיעה
 • מגן בפני שיתוך (קורוזיה)
 • לשימוש חיצוני ופנימי
 • עובי ליישום 10-80 מ"מ.

 נתונים טכניים

 • משך שמישות לעבודה: >30דקות
 • תפיחה: 0.1-1%
 • התפלסות (בדיקת קונוס): 900 מ"מ- 800 מ"מ
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-2.0 מגפ"ס
 • תכולת כלורידים: פחות מ-0.05%
 • גודל הגרגר: 1.4 מ"מ

 חוזק כפיפה –

לאחר 28 יום: גדול מ- 8.0 מגפ"ס

 חוזק לחיצה –

* לאחר 1 יום: גדול מ- 20.0 מגפ"ס

* לאחר 3 יום:  גדול מ-35.0  מגפ"ס

* לאחר 7 יום:  גדול מ-50.0  מגפ"ס

* לאחר 28 יום:  גדול מ-60.0  מגפ"ס

 הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרף, מוספים מיוחדים

 תצרוכת אופיינית

כ- 2.0 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים  המכילים גבס.

 אופן היישום

הכנת התערובת –

יש לשפוך 3.40-3.50 ליטר מים לשק 25 ק"ג לכלי קיבול מתאים ונקי  מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות מכונה מתאימה  עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים.

אופן ההשמה –

 • יש לנקות את התשתית באמצעות התזת מים בלחץ  או בכל שיטה מתאימה אחרת.
 • על התשתית להיות חזקה , יציבה ונקייה מחלקים רופפים,  שמן, שאריות צבע וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע.
 • לפני יישום "SAKRET MO 030", יש להרטיב את התשתית.
 • יש לשפוך את התערובת סביב האלמנט אותו נדרש לעגן
 • עובי ליישום 10-50 מ"מ.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 •  היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.

 אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.