SAKRET PL 175 XL

SAKRET PL 175 XL - טיח-דבק רב כיסוי להדבקה ולציפוי לוחות

טיח-דבק רב כיסוי להדבקה ולציפוי לוחות

שק, 25 ק"ג
66 שקים במשטח
 • צבע
 • לבן

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תכונות ושימושים עיקריים

 • להדבקת לוחות פוליסטירן על קירות בטון או בלוק
 • להדבקת לוחות צמר סלעים על קירות בטון או בלוק
 • לציפוי הלוחות המצוינים כבסיס למערכת טיח
 • לציפוי לוחות FOAMGLAS
 • בעל כושר כיסוי גבוה
 • עובי השכבה: 3-6 מ”מ
 • לשימוש פנימי וחיצוני
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

 נתונים טכניים

 •  משך השמישות לעבודה: כשעתיים.
 • חוזק הדבקות ללוחות גבוה מחוזק המתיחה של הלוחות עצמם.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום בתנאי מעבדה:  גדול מ-3.0 מגפ”ס.
 • הצטמקות קווית: קטנה מ-0.1%.

 הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים קלים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים

תצרוכת אופיינית

כ-0.95ק”ג/מ”ר בעובי 1 מ”מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

 אופן היישום

רקע ותשתית –

 • בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלאב, בלוק פומיס וסיליקט.
 • יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בהדבקה.
 • בשימוש בלוחות פוליסטירן בשיחול (XPS), יש למרוח על הלוחות פריימר מסוג “SAKRET PR 007” לפני יישום “SAKRET PL 175 XL“.

 

הכנת התערובת –

יש לשפוך כ-11.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

 אופן ההשמה –

א. הדבקת הלוחות –

 • יש לנקות את הלוחות מאבק ומסימני צריבת שמש באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים.
 • יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של התערובת באמצעות מרית חלקה.
 • על שכבת התערובת הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת בסריקה רוחבית.
 • מיד לאחר מכן יש להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק כלפי התשתית.
 • במקומות שבהם יש צורך ליישר את הקיר, ניתן ליישם שכבה אחת מהודקת על התשתית, בעובי 2-3 מ”מ. שכבה נוספת יש  להניח בעובי הנדרש על היקף גב הלוח, ובנקודות במרכז הלוח. מיד לאחר מכן להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק כלפי התשתית.

ב. שכבת בסיס למערכת טיח –

 •  יש למרוח על גבי הלוחות שכבה דקה ומהודקת של התערובת באמצעות מרית חלקה.
 • על שכבת התערובת הטריה יש למרוח מיד שכבה שניה באמצעות מרית משוננת בסריקה רוחבית.
 • יש להטביע רשת סיבי זכוכית ולאחר מכן להחליק את פני השטח.
 • עובי השכבה: 3-6 מ”מ.
 • יש להמתין 24 ש’ לפני השכבה הבאה במערכת.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפרטורות המותרות ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • יש להקפיד ולעבוד עפ”י דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.
 • במוצר זה אין להשתמש בשילוב עם מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

אחריות

החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.