SAKRET SE 960

SAKRET SE 960 - מסטיק אקרילי למילוי ואיטום

מסטיק אקרילי למילוי ואיטום

דלי, 25 ק"ג
14 דליים במשטח
 • צבע
 • לבן

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות ת"י 1536 ו- ISO 11600. לחומרי איטום. נבדק לפי ISO 8339.

 מתאים לדרישות ת"י 2378 חלק 5 ות"י 1872 חלק 5, לשיטות חיפוי מתועשות ("ברנוביץ").

תכונות ושימושים עיקריים

 • לקיבוע ווים בבנייה ב"שיטת ברנוביץ" ואיטום מישקים רגילים אנכיים ("0") בין לוחות האבן
 • למילוי ואיטום סדקים בכל קירות המבנה
 • בעל הדבקות טובה לבטון, טיח, עץ, אלומיניום, מתכת וכד'
 • קל ונח לשימוש, גמיש לאורך זמן, ניתן לצביעה
 • תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות 25°C +80°C-

נתונים טכניים

 • משקל סגולי: 1.6 ק"ג/ליטר
 • התייבשות ראשונית (היווצרות קרום): כ-10 דקות
 • קשיות לפי Shore A:
  15-25
 • כושר תנועה: 12.5%
 • כושר שיבה אלסטית: גדול מ-40%

הרכב החומר

שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-1.6 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ (התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום).

אופן היישום

 • לקיבוע ווים, יש לטבול את הוו בתוך
  ה-"SAKRET SE 960" בגובה הכיפוף, ולהתקינו במקומו.
 • למילוי מישקי "0" בין אריחים צמודים, יש למרוח
  "SAKRET SE 960" באמצעות מרית חלקה או כלי מתאים אחר. לאחר מכן יש ליישר את פני השטח ולהמתין להתייבשות.

במידה ונישאר חומר בדלי לאחר סיום העבודה. יש לכסות את החומר ביריעת פוליאתילן ולסגור את הדלי.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35 -˚5 צלזיוס.
 • המוצר אינו מתאים למילוי מישקי התפשטות בין לוחות שיש ו/או אבן טבעית.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת היישום.
 • אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות).
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.