SAKRET MO 044 XR

SAKRET MO 044 XR - עצר מים מהיר התקשרות (ווטרפלאג)

עצר מים מהיר התקשרות (ווטרפלאג)

דלי, 5 ק"ג
  • צבע
  • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

נבדק לפי 196-1 EN

מיוצר בישראל

תכונות ושימושים עיקריים

• לעצירת מים זורמים או מים מחלחלים מבעד לסדקים, חריצים או חורים בבטון או במבנים
• לאיטום סדקים ומישקים מבניים במאגרי מים
• ליצירת מערכת ניקוז ארעית
• לשימוש חיצוני ופנימי

נתונים טכניים

• זמן התקשרות: 1-2 דקות
• חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1.3 מגפ"ס
• גודל הגרגר המרבי: 1.2 מ"מ

חוזק כפיפה

  • לאחר 28 יום: גדול מ-6.0 מגפ"ס

חוזק לחיצה

  • לאחר 30 דקות: גדול מ- 12.0 מגפ"ס
  • לאחר 1 שעה: גדול מ- 15.0 מגפ"ס
  • לאחר 1 יום: גדול מ- 20.0 מגפ"ס
  • לאחר 28 יום: גדול מ-50.0 מגפ"ס

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרף, מוספים מיוחדים

תצרוכת אופיינית

1.7-1.8 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנות

לפני יישום "SAKRET MO 044 XR" יש לנקות היטב את האזור המיועד לעבודה, להסיר אבק, חלקים רופפים וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע

הכנת התערובת

יש לשפוך 160-180 מ"ל מים לכל 1 ק"ג אבקה לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים. יש לערבב ידנית בלבד,
עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים.

אופן ההשמה

יש לסתום בחומר את המקום בו המים זורמים ו/או מחלחלים, ולא להרפות, עד לעצירה מלאה של המים.

הנחיות כלליות

• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
• החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן וסגור באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
• אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
• טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
• היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
• משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
• מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.