Page 6 - קטלוג תרמוקיר 2020
P. 6

‫משפחת הבידוד התרמי מבוססת על הטייחים התרמיים‬       ‫בידוד תרמי‬
‫המספקים מענה לצרכי הבידוד מפני חום וקור של מעטפת‬
‫המבנה‪ ,‬כולל גשרי קור (עמודים וחגורות מבטון)‪ ,‬ובכלל זה‬
‫עמידה בדרישות הקבועות בת"י ‪ 1045‬לבידוד תרמי של בניינים‬

      ‫ות"י ‪ - 5282‬דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה‪.‬‬
‫מערכת הטיח התרמי אוטמת‪ ,‬מונעת סדקים‪ ,‬מונעת עיבוי‪,‬‬

    ‫עובש ופטריות ותורמת לחסכון משמעותי באנרגיה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11