צרו
קשר

 • משרדי תרמוקיר (ראשי)
 • הנהלה
 • סחר ולקוחות
 • הזמנות
 • משלוחים
 • יעוץ טכני
 • בעלי תפקידים
 •  termokir@termokir.co.il

   

  טלפון: 03-9386300

   

  פקס: 03-6333499

   

 •  termokir@termokir.co.il

   

  טלפון: 03-9386301

   

  פקס: 03-6333499

   

 • info@termokir.co.il 

   

  טלפון: 03-6333318

   

  פקס: 03-6333498

   

 •  hazmanot@termokir.co.il

   

  טלפון (לקבלנים) : 03-6333284

   

  טלפון (לבתי מסחר) : 03-6334242

   

  פקס: 03-9386308 

 •  hazmanot@termokir.co.il

   

  טלפון: 03-6333276

   

  פקס: 03-9386308 

   

 •  termokir@termokir.co.il

   

  טלפון: 03-6334861

 • https://termokir.co.il/contacts/

שלחו