תרמוקיר MO 020  (מלט לבנייה)

תרמוקיר MO 020 - מלט לחיפוי/בניית קירות

מלט לחיפוי/בניית קירות

שק, 30 ק"ג
64 שקים במשטח
 • צבע
 • לבן
 • אפור
 • כורכרי

מחשבון

נתונים
עובימ"מ
שטחמ"ר
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תכונות ושימושים עיקריים

 • לחיפוי קירות באבן טבעית בשיטת "הקיר הכפול" ("השיטה ירושלמית").
 •  לחיפוי קירות באבן טבעית ואבן מלאכותית (סיליקט, בטון) בשיטת "קיבוע רטוב" (בהרכבה).
 • לבניית קירות בלבני סיליקט בשיטת ה"קיר הכפול".
 • לבניית קירות פיתוח אקוסטיים בלבנים מלאכותיות.
 • לבניית קירות בבלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלאב, בלוק פומיס, בלוק סיליקט (שקע תקע) וכד'.
 •  משמש למילוי מישקים (כוחלה, סוג CG2W).
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

התאמה לתקן

עומד בדרישות ת"י 1661 למילוי מישקים.

יש לעבוד לפי דרישות ת"י 2378 חלק 6 לחיפוי בשיטת ה"קיר הכפול".

בעל תו ירוק.

מיוצר בישראל

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים

נתונים טכניים

 • משך השמישות לעבודה: כשעה.
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1.0מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-20.0 מגפ"ס.

תצרוכת אופיינית

כ-15 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

האבנים המיועדות לבנייה/חיפוי תהיינה יבשות, נקיות וללא עקבות אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-5.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

חיפוי בשיטת ה"קיר הכפול":

יש להניח את החומר ע"ג פאת האבן העליונה בכמות הרצויה, ולהתקין את האבן הבאה. יש להדק באמצעות פטיש גומי עד להגעה לעובי הנדרש.

עובי ליישום: 5-15 מ"מ.

חיפוי קירות בשיטת "קיבוע רטוב בהרכבה":

יש למרוח את החומר ע"ג הרקע והרשת בכמות הרצויה, ולמרוח שכבה דקה בגב האבן. יש להתקין את האבן ע"ג הרשת והחומר, להדק ולקבע באמצעות ווים  ופטיש גומי עד להגעה לעובי הנדרש.

עובי ליישום: 15-50 מ"מ.

בשימוש ככוחלה למילוי מישקים: עובי ליישום 5-25 מ"מ.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
 • מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה
 • אין לחפות/לבנות אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י  2378 חלק 1.
 • אין לעבוד בימי שרב או כשיורד גשם.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.