מערכת לחדרים רטובים - קירות בלוקי גבס

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

מערכת לריצוף וחיפוי "חדרים רטובים":
ריצוף אריחי פורצלן על תשתית אגרגט מינרלי ("סומסום") או אגרגט ממוחזר

חיפוי אריחי פורצלן וקרמיקה  על קירות בלוקי גבס

 

 

 

תקנים ישראלים רלוונטיים

 • ת"י 1555 חלקים 2 ו- 3 לחיפוי פנים וריצוף אריחי קרמיקה
 • ת"י 314 לאריחי קרמיקה
 • ת"י 1925 לבלוקי גבס
 • ת"י 6422 לחומרי איטום
 • ת"י 4004 לדבקים
 • ת"י 6069 למלט-צמנט (טיט) לריצוף
 • ת"י 1661 לחומרי מילוי מישקים רגילים
 • ת"י 1536 לחומרי מילוי מישקי התפשטות

 

 

 

הנחיות כלליות לפני ביצוע

 • יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מיום גמר היציקה.
 • יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
 • יש לנקות את התשתית לפני תחילת העבודות.
 • מומלץ שהמערכת תבוצע לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.
 • מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.

 

 

הכנות

 • יציקת חגורת בטון בהתאם לדרישות המתכנן, באמצעות "תרמוקיר 011 MO" (בטון ב-30).
 • ביטון הצנרת והעגלה ("רולקה") באמצעות "תרמוקיר 020 MO" (מלט לבניה) בכל היקף החדר. יש לבצע אשפרה

כנדרש, ולהמתין לפחות 48 שעות לפני המשך העבודות.

 • מומלץ ליישם "תרמוקיר AX " רשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי בהעגלות ("רולקות").
 • יש להתקין צווארון תואם לחומר האיטום סביב אביזרי הניקוז בהתאם להנחיות המתכנן.

 

 

טיפול בנקודות התורפה

*יש לוודא כי תשתית בלוקי הגבס מרוחה בפריימר מסוג "008 SAKRET PR לפני התקנת האביזרים המצוינים מטה

 

 • התקנת "943 SAKRET SE" או "945 SAKRET SE" (צווארון איטום גמיש) ביציאות צנרת אינסטלציה וחשמל.
 • התקנת פינות איטום "946 SAKRET SE" (פינת איטום גמישה חיצונית) או "947 SAKRET SE" (פינת איטום גמישה פנימית)

בהתאם לצורת הפינה

 • התקנת "944 SAKRET SE" (סרט איטום גמיש) בכל מפגשי חומרים שונים , מפגשי מישורים שונים (קיר-קיר).

 

 

 

 

מערכת ריצוף

 

שכבות איטום

איטום צמנטי

 • "תרמוקיר 980 SE" (אלסטוסיל) איטום צמנטי חד רכיבי. יישום בשכבה אחת, בכיסוי מלא של התשתית.
 • יש לעלות על הקירות עד לגובה של כ-10 ס"מ מעל פני הריצוף.
 • יש לוודא כי תשתית בלוקי הגבס מרוחה בפריימר מסוג "008 SAKRET PR " לפני עלייה על שיפולי הקיר בחומר.

 

איטום פוליאוריתני-ביטומני מהיר התקשרות

 • "SAKRET SE 992 XR"( משחת איטום מהירת התקשרות).
 • יש ליישם בכיסוי מלא של התשתית (כ 1.5 ק"ג/מ"ר).

 

עובי שכבות האיטום לאחר הייבוש כ-2 מ"מ לפחות

 

שכבת מילוי

 • יש לפזר על התשתית שכבת מילוי מסוג אגרגט מינרלי ( "סומסום") או אגרגט ממוחזר
 • שכבת המילוי תהיה שטופה, נקיה מאבק ויבשה.
 • עובי השכבה 6 ס"מ לפחות. יש להשאיר מקום לאריחים ולחומר הריצוף.

 

התקנת אריחים

 • "תרמוקיר 810 FL" (ריצופית סופר). עובי השכבה 20-40 מ"מ.
 • יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

 

מישקים רגילים

 • " 930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
 • יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום העבודות.

 

מישקי התפשטות

 • " 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
 • יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום העבודות.

 

מערכת חיפוי קירות

 

שכבת פריימר

 • "008SAKRET PR "- יש ליישם על בלוקי הגבס, באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים, בשכבה אחת, בכיסוי מלא
 • יש להמתין יום לפני השלב הבא.

 

שכבת איטום

 • "תרמוקיר 980SE " (אלסטוסיל) בשתי שכבות מלאות (כ-2 ק"ג/מ"ר). יש להמתין כ-3-4 שעות בין כל שכבה

מומלץ ליישם בשני גוונים, לבן ואפור, לצורך בקרה.

 • יום למחרת סיום השכבה השנייה ניתן להמשיך בעבודות.

 

 

 

 

שכבת הדבקה

 • "תרמוקיר 601AD ". לכל סוגי אריחי הקרמיקה. מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מים מעל 10%. עובי השכבה 3-10 מ"מ.
 • "תרמוקיר 603AD ", מתאים לאריחי פורצלן בעלי ספיגות מים עד 10% . עובי השכבה 5-10 מ"מ
 • יש לבצע את העבודה בשיטת "הדבקה בסירוק". יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

 

הערות להדבקה

 • בחיפוי אריחים במידות מעל 0.64 מ"ר, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
 • יש לבצע את שכבת ההדבקה לפחות 24 שעות מסיום שכבת האיטום.

 

מישקים רגילים

 • " 930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
 • יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום העבודות.

 

מישקי התפשטות

 • " 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
 • יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום העבודות.

 

הנחיות כלליות

 • בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.
 • ההליכה על גבי הריצוף מותרת רק לאחר 72 שעות מגמר היישום.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

 

 

הערה חשובה

 • מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים.
 • טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

 

 

 

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד, ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.