ריצוף אריחים חדשים על קיימים

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

מערכת מהירת התקשרות לריצוף חדש על קיים

 

 

תקנים ישראלים רלוונטיים

 • ת"י 1555 חלק 3 לריצוף אריחי קרמיקה
 • ת"י 314 לאריחי קרמיקה
 • ת"י 5566 חלק 1 וחלק 2 לריצוף אבן טבעית
 • ת"י 6069 למלט-צמנט (טיט) לריצוף
 • ת"י 4004 לדבקים
 • ת"י 1661 לחומרי מילוי מישקים רגילים
 • ת"י 1536 לחומרי מילוי מישקי התפשטות

 

 

 

הנחיות כלליות לפני ביצוע

 • יש לוודא כי התשתית הקיימת מתאימה לדרישות התקנים הרלוונטיים.
 • מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.
 • בריצוף אריחים במידות 1X1 מ' ומעל לכך ו/או אריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים),
 • יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

 

 

המערכת כוללת

 • ניקוי והכנות לתשתית
 • שכבת מקשרת
 • שכבת הדבקה
 • מילוי מישקים

 

 

 

ניקוי והכנות התשתית

 • יש לנקות בחומר ניקוי מתאים, להשאיר כ- 20 דקות ולשטוף היטב במים נקיים.
 • יש להסיר את הפנלים הקיימים, ולמלא את הרווח שנוצר בין הריצוף הקיים והקיר באמצעות

"963SAKRET SE "(איטום סיליקוני).

 • יש לשמור על מישק התפשטות במפגש בין רצפה לקיר בהיקף החדר.

 

שכבת פריימר

 • " SAKRET PR 005" (פריימר נוזלי מהיר התקשרות) או " SAKRET PR 007" (פריימר אבקתי מהיר התקשרות)
 • יש ליישם בכיסוי מלא של התשתית. יש להמשיך בעבודות לאחר ייבוש הפריימר, בהתאם לתנאי מזג האוויר,

 

שכבת הדבקת אריחים עד 15 מ"מ

 • "607SAKRET AD . עובי השכבה 5-15 מ"מ.
 • יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

 

 

שכבת התקנת אריחים מעל 15 מ"מ ועד 40 מ"מ

 • " 830 SAKRET FL"(מלט-צמנט מהיר) יש להניח ולפזר על התשתית בשכבה בעובי  15-40 מ"מ. יש למרוח

בגב האריח דבק מסוג "607SAKRET AD" בשכבה בעובי כ-3 מ"מ

 • יש להקפיד על בשיטת "רטוב על רטוב".

 

מישקים רגילים

 • " 930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
 • יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום העבודות.

 

מישקי התפשטות

 • " 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
 • יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום העבודות.

 

 

הנחיות כלליות

 • בריצוף אריחים במידות מעל 1X1 מ' , ואריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים וכד'), יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.
 • ההליכה על הריצוף מותרת רק לאחר 4 שעות מגמר היישום.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

 

 

 

הערה חשובה

 • מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים.
 • טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

 

 

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד, ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.