תרמוקיר 012 MO (בטון 30 מהיר)  (בטון ב-30 מהיר לעבודות שונות בבניין)

תרמוקיר 012 MO (בטון 30 מהיר) -
שק, 25 ק"ג
80 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

 • עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.
 • יש לעבוד לפי ת"י 466 לבטון.
 • יש לעבוד לפי ת"י 26 לבטון.
 • מיוצר בישראל

תכונות ושימושים עיקריים

 • ליציקת חגורות בטון, עמודים ומדרגות.
 • להשלמת יציקת קירות פיתוח וגדרות.
 • להשלמה וביטון פתחי ביוב.
 • בעל התחזקות ראשונית מהירה במיוחד.
 • מהיר התקשרות והתייבשות.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

נתונים טכניים

 • משך השמישות לעבודה: כ-10 דקות.
 • חוזק ראשוני : לאחר כ-30 דקות (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-30.0 מגפ"ס.
 • שקיעה (דרגת סומך  S2 : 50-55 מ"מ
 • ניתן לדריכה לאחר 3 שעות.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הספק אופייני

כ-12.5 ליטר/שק. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על ערבוב המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס ו/או כל חומר גלם או תוסף אחר.

אופן היישום

תבניות היציקה ו/או אזור העבודה יהיו נקיים, ללא עקבות אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע. לפני תחילת העבודות יש להרטיב קלות את המקום המיועד ליציקה.

הכנת התערובת

יש לשפוך 3.0-3.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי או כל מתאים אחר עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. משלב זה המוצר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

 • יש לשפוך את התערובת המוכנה לתוך תבניות היציקה. מומלץ לרטט את התערובת מיד לאחר יציקתה.
 • ביציקת בטון חדש לבטון קיים, יש להרטיב קלות את הבטון הקיים.
 • לשיפור הדבקות הבטון החדש לקיים, יש ליישם על התשתית הקיימת פריימר מסוג "SAKRET PR 007" ולצקת לפני התייבשותו "תרמוקיר 012 MO" ("רטוב ע"ג רטוב").
 • יש לבצע קוצים מברזל בהתאם לדרישות המתכנן.
 • פירוק התבניות לאחר 1 ש' לפחות, מסיום עבודות היציקה.

אשפרה

יש להתחיל באשפרה למחרת גמר הביצוע, להרטיב את החומר במים במשך 3 ימים ברציפות, 2 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • במוצר זה אין להשתמש בשילוב עם מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • ניתן להמשיך בשלב הבא רק לאחר שחלפו 7 ימים מסיום האשפרה.
 • יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.