SAKRET FL 830  (מלט-צמנט מהיר)

SAKRET FL 830 - מלט-צמנט מהיר התקשרות לריצוף אריחים

מלט-צמנט מהיר התקשרות לריצוף אריחים

שק, 40 ק"ג
54 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות ת"י 6069 למלט-צמנט לריצוף, ות"י 4004 חלק 1.

יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 חלק 3 לריצוף ות"י 5566 חלק 2 לריצוף

מיוצר בישראל

תכונות ושימושים עיקריים

 • להתקנת אריחי קרמיקה ופורצלן, שיש, אבן טבעית וכד'
 • להתקנת אריחים חדשים על תשתית קיימת של אריחי קרמיקה ופורצלן/לוחות אבן טבעית/ לוחות טרצו
 • מתאים במיוחד לחידוש ריצוף בקניונים, בתי נתיבות, בתי חולים וכד' ובתי מגורים
 • מתאים לתשתיות הבאות: בטון, מדה, חול מיוצב, חצץ (סומסום), אריחים קיימים; פורצלן, קרמיקה, אבן טבעית, שיש, טרצו וכד'
 • ניתן לדריכה לאחר כ- 4 שעות מסיום היישום
 • לשימוש פנימי וחיצוני
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

סוג

MC2F

נתונים טכניים

 • משך השמישות לעבודה: כ-45 דקות.
 • חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-5.0 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 6 שעות : גדול/שווה מ-2.0 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 24 שעות: גדול/שווה מ-9.0 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 72 שעות: גדול/שווה מ-12.0 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-18.0 מגפ"ס.

חוזק הידבקות במתיחה

 • לאחר 6 שעות בתנאי מעבדה: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
 • לאחר 24 שעות בתנאי מעבדה: גדול מ-0.8 מגפ"ס.
 • לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-1.0 מגפ"ס.

 הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-16 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

התשתית לריצוף תהיה אחת (או שילוב של כמה) מהמפורטות להלן:

 • בטון/ מדה/ בט-קל וכד'
 • חול מיוצב
 • חצץ (סומסום)
 • אריחים קיימים מסוגים שונים
 • התשתית המיועדת ליישום תהיה יבשה, נקיה וללא עקבות שמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

 אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של  כ-3 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

 • לפני ריצוף על תשתית אריחים קיימים, יש ליישם על התשתית פריימר מסוג "005 SAKRET PR " או "007 SAKRET PR"
 • לפני ריצוף על תשתית מדה מסוג "SAKRET FL 860" יש ליישם פריימר מסוג "SAKRET PR 004" או "SAKRET PR 005".
 • יש להמתין לייבוש הפריימר לפני השלב הבא.
 • יש לפזר "SAKRET FL 830" ע"ג התשתית בשכבה אחידה. יש למרוח את ה"SAKRET FL 830"  על גב האריח (באמצעות מרית חלקה) בשכבה דקה ולא מסורקת, תוך כדי הידוק. לאחר מכן יש להתקין את האריח "רטוב על רטוב". יש להקיש באמצעות פטיש גומי על גב האריח עד להגעה לפילוס הנדרש.
 • עובי ליישום על גבי בטון/מדה/אריחים קיימים: 11-40 מ"מ.
 • עובי ליישום על גבי חול מיוצב: 15-40 מ"מ.
 • עובי ליישום על גבי סומסום: 20-40 מ"מ.

בדיקת כיסוי החומר

במהלך עבודות הריצוף, לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו. יש לבדוק את מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו לפחות. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקה של 1 מ"ר.

הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • יש ליישם את החומר לאחר שחלפו שבועיים מיום סיום יציקת הבטון.
 • אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • אריחים שהותקנו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 6 שעות מגמר היישום.
 • ניתן לדריכה לאחר כ- 4 שעות מסיום היישום.
 • הנחת ציוד על השטח המרוצף מותרת רק לאחר שחלפו 3 ימים מגמר היישום.
 • בריצוף אריחים מיוחדים, יש להיוועץ עם נציג המחלקה הטכנית.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.