תרמוקיר SE 941XR

תרמוקיר SE 941XR - משחה ביטומנית מהירת התקשרות

משחה ביטומנית מהירת התקשרות

דלי, 18 ק"ג
 • צבע
 • שחור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תכונות ושימושים עיקריים

 • לאיטום רצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
 • לאיטום אלמנטים תת קרקעיים מבטון.
 • ליישום בהתזה או באמצעות מברשת זפתים
 • לשימוש פנימי וחיצוני
 • תערובת מוכנה לשימוש ללא דילול.

נתונים טכניים

 • משקל סגולי: 1.0 ק"ג/ל'.
 • צמיגות: מעל 20,000 סנטיפואז.
 • נזילות ב C°90: החומר אינו מחליק ואינו נוזל.
 • גישור ע"פ סדקים: עד 2 מ"מ

חדירות מים:

 • בלחץ  חיובי של 1.0 אטמוספירה במשך 48 שעות

 (בשכבה בעובי 2.5 מ"מ): לא עברו מים

 • אינו מתנתק במים עומדים

הרכב החומר

חומר ביטומני אלסטומרי.

תצרוכת אופיינית

כ-4.5 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס" וכד'.

 • יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אופן היישום

טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבל מכני או כלי מתאים אחר.

רצפות ב"חדרים רטובים" ומרפסות עד כ-15 מ"ר

 • יישום "תרמוקיר  SE 941 XR" באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים, בשכבה אחת מלאה, כ-4.5 ק"ג/מ"ר (כ-4 מ"מ לאחר ייבוש). יש למרוח את החומר בהידוק מרבי, כך שהתשתית תיספג במלואה. לאחר מכן יש להוסיף חומר ולהברישו עד הגעה לעובי הנדרש.

 

הערה:

 •  יש להמתין לפני השלב הבא במערכת (כיסוי ו/או בדיקת הצפה) 2-4 ימים (בהתאם לתנאי מזג האוויר)

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚30-˚7 צלזיוס.
 • יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
 • להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.