תרמוקיר 820 FL (ריצופית טופ)

תרמוקיר 820 FL (ריצופית טופ) - מלט-צמנט ("טיט") משופר לריצוף אריחים

מלט-צמנט ("טיט") משופר לריצוף אריחים

שק, 40 ק"ג
54 שקים במשטח
 • צבע
 • לבן
 • אפור

מחשבון

נתונים
עובימ"מ
שטחמ"ר
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

שאלות נפוצות

 • כיצד לבחור את החומר המתאים לריצוף ע"ג בטון?
  כאשר עובי המילוי עד 10 מ"מ בוחרים דבק כדוגמת תרמוקיר AD 503 או תרמוקיר AD 603. כאשר עובי המילוי בין 11-40 מ"מ בוחרים ריצופית מסוג תרמוקיר FL 810 (ריצופית סופר) או תרמוקיר FL 820 (ריצופית טופ). בהתאם לסביבת התנועה (קלה/בינונית) וסוג האריח (פורצלן/אבן טבעית וכד'). ניתן לפנות לנציגי המחלקה הטכנית לייעוץ נוסף.
 • מה העובי המינימלי והמקסימלי המומלץ ליישום ריצופית?
  עובי מומלץ ליישום על גבי בטון: 11-40 מ"מ. עובי מומלץ ליישום על גבי חול מיוצב: 15-40 מ"מ. עובי מומלץ ליישום על גבי סומסום: 20-40 מ"מ.
 • האם ניתן לשים פרקט ע"ג מדה מתפלסת?
  כן, אך חובה לנקות ולהסיר את החלק העליון של המדה, לאחר מכן למרוח פריימר מסוג תרמוקיר PR 004
 • באיזה חומר ניתן להשתמש לריצוף בהדבקה דקה (עד 10 מ"מ)?
  ניתן להשתמש בדבק המתאים בעובי 3-10 מ"מ בשכבה אחת. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • האם חובה למרוח את גב האריח ביישום טיט לריצוף?
  חובה למרוח את גב האריח באריחים שמידתם גדולה מ-20X20 ס"מ.

תקנים

עומד בדרישות ת"י 6069 למלט-צמנט לריצוף.

יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 חלק 3 לריצוף ות"י 5566 חלק 2 לריצוף

בעל תו ירוק.

מיוצר בישראל.

המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)

נושא דוח הצהרה סביבתית EPD

תכונות ושימושים עיקריים

 • להתקנת אריחי פורצלן וקרמיקה, אבן טבעית ושיש, מרצפות טרצו וכד'.
 • מתאים לתשתיות הבאות: בטון, מדה, חול מיוצב,  סומסום.
 • ליישום בקניונים, מפעלים, בתי נתיבות, בתי חולים וכד'.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

סוג

MC2

נתונים טכניים

 • משך השמישות לעבודה: כשעה.
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
 • חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-5.0 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-18.0 מגפ"ס.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

 כ-16 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

התשתית לריצוף תהיה אחת (או שילוב של כמה) מהמפורטות להלן:

 • בטון/ מדה/ בט-קל וכד'
 • חול מיוצב
 • סומסום

הערות

 • תשתית הבטון/מדה תהיה יבשה, נקיה וללא עקבות שמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
 • עובי שכבת החול המיוצב צריך להיות 3-5 ס"מ. רמת הלחות עד 6%
 • עובי שכבת הסומסום צריך להיות 6 ס"מ לפחות. רמת הלחות עד 3%

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן ההשמה

הכנת התערובת

יש לשפוך  כ-6.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של  כ-5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הריצופית מוכנה לשימוש.

אופן ההשמה

יש לפזר את הריצופית ע"ג התשתית בשכבה אחידה. יש למרוח את הריצופית על גב האריח (באמצעות מרית חלקה) בשכבה דקה ולא מסורקת, תוך כדי הידוק. לאחר מכן יש להתקין את האריח "רטוב על רטוב".

יש להקיש באמצעות פטיש גומי על גב האריח עד להגעה לפילוס הנדרש.

עובי ליישום על גבי בטון: 11-40 מ"מ.

עובי ליישום על גבי חול מיוצב: 15-40 מ"מ.

עובי ליישום על גבי סומסום: 20-40 מ"מ.

בדיקת כיסוי הדבק

 • במהלך עבודות הריצוף, לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו. יש לבדוק את מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו לפחות. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקה של 1 מ"ר.
 • הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלונטים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • יש ליישם את החומר לאחר שחלפו שבועיים מיום סיום יציקת הבטון.
 • אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • אריחים שהותקנו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
 • הנחת ריהוט ו/או כל ציוד אחר על השטח המרוצף מותרת רק לאחר שחלפו 14 יום מגמר היישום.
 • בריצוף אריחים מיוחדים, יש למרוח את גב האריח בדבקים ממשפחת AD, על פי הנחיות החברה.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.