SAKRET CR 082

SAKRET CR 082 - מילוי צמנטי לשיקום בטון R3

מילוי צמנטי לשיקום בטון R3

שק, 25 ק"ג
84 שקים במשטח
  • צבע
  • אפור בהיר

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות 1504 EN למוצרים ומערכות לשיקום בטון
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1877
עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.

בעל תו ירוק

מיוצר בישראל

המוצר עבר תהליך LCA – ניתוח מחזור חיים.

נושא הצהרה סביבתית EPD

תכונות ושימושים עיקריים

• ליישום במבנים המיועדים לשיקום
• מתאים לקירות, רצפות ותקרות
• אינו מתכווץ
• מעכב קורוזיה
• בעל עמידות גבוהה בסביבה ימית
• קל ונח לשימוש
• עובי השכבה 5-70 מ"מ
• לשימוש פנימי וחיצוני.
• תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

• סיווג: R3
• משך שמישות לעבודה: כחצי שעה
• חוזק הדבקות במתיחה: גדול מ- 1.5 מגפ"ס
• PH: גדול מ-12
• תכולת כלורידים: פחות מ-0.05%

 

חוזק כפיפה
• לאחר 7 ימים: גדול מ- 4.0 מגפ"ס
• לאחר 28 יום: גדול מ- 5.0 מגפ"ס
חוזק לחיצה
• לאחר 1 יום: גדול מ- 15.0 מגפ"ס

  • לאחר 7 ימים: גדול מ-20.0 מגפ"ס
    • לאחר 28 יום: גדול מ-30.0 מגפ"ס

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, אנהיבטור קורוזיה, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

1.7-1.8 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנות
לפני יישום "SAKRET CR 082" יש לנקות היטב את האזור המיועד לעבודה, להסיר אבק, חלקים רופפים וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע

הכנת התערובת
יש לשפוך 4.25- 4.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
• יש למרוח "SAKRET CR 082" באמצעות כלי מתאים, בשכבה דקה ומהודקת, על פני מוטות הזיון מפלדה והבטון , המרוחים בחומר מסוג
"SAKRET CR 080" בכל האזור המטופל.
• מיד לאחר מכן הוספת חומר עד הגעה לעובי הנדרש.
• לאחר התייבשות חלקית ("יבש למגע") יש להחליק את השכבה באמצעות כלי מתאים, עד הגעה למרקם אחיד.
• עובי השכבה 5-70 מ"מ

ניתן ליישם את המוצר בשיטה הידנית המקובלת או באמצעות מכונת טיח מתאימה

 

אשפרה
מומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת, למחרת. במידה ולא מיישמים את השכבה הבאה תוך 24 שעות, יש לבצע אשפרה למחרת גמר ביצוע החומר במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות

• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
• החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
• אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
• ליישום במבנים שנמצאו מתאימים לשיקום הבטון
• יש לעבוד לפי מפרט תרמוקיר למערכת לשיקום בטון
• מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
• יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
• טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
• היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.