SAKRET CR 088

SAKRET CR 088 - שכבת החלקה צמנטית לשיקום בטון

שכבת החלקה צמנטית לשיקום בטון

שק, 25 ק"ג
84 שקים במשטח
  • צבע
  • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

– עומד בדרישות 1504 EN למוצרים ומערכות לשיקום בטון
– יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1877
– עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.

-מיוצר בישראל

תכונות ושימושים עיקריים

• שכבת החלקה צמנטית במערכת לשיקום בטון
• ליישום במבנים המיועדים לשיקום
• מתאים לקירות, רצפות ותקרות
• מתפשט ואינו מתכווץ
• מתאים לסביבה ימית
• מעכב קורוזיה
• עובי השכבה 1-5 מ"מ
• לשימוש פנימי וחיצוני
• תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

• משך שמישות לעבודה: כשעה
• חוזק הדבקות במתיחה: גדול מ- 1.0 מגפ"ס
• תכולת כלורידים: פחות מ-0.05%
• ניתן לצביעה 7 ימים לאחר סיום העבודות

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

1.5-1.6 ק"ג/מ"ר בשכבה בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנות –

לפני יישום "SAKRET CR 088" יש לנקות היטב את האזור המיועד לעבודה, להסיר אבק, חלקים רופפים וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע.

הכנת התערובת –

יש לשפוך 5.4-5.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה –

• יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת באמצעות מרית חלקה בעובי הדרוש לכיסוי השטח. לאחר ייבוש חלקי ("יבש למגע") יש למרוח שכבה נוספת ולהחליק באמצעות ספוג לח ומרית חלקה.
• עובי שכבת החומר: 1-5 מ"מ.

אשפרה –

יש לבצע אשפרה למחרת גמר ביצוע החומר במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות

• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
• החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
• אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
• ליישום במבנים שנמצאו מתאימים לשיקום הבטון
• "SAKRET CR 088" הינו השכבה השלישית במערכת הכוללת את המוצרים "SAKRET CR 080" ו- "SAKRET CR 085"
• יש לעבוד לפי מפרט תרמוקיר למערכת לשיקום בטון
• מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
• יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
• טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
• היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.