SAKRET SE 965

SAKRET SE 965 - איטום פוליאוריתני גמיש

איטום פוליאוריתני גמיש

נקניק, 600 מ"ל
20 יח' באריזה
 • צבע
 • לבן
 • אפור
 • קרם

מחשבון

נתונים
שטחמ"ר
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

שאלות נפוצות

 • איזה חומר מאושר לאיטום מאגרי מים?
  תרמוקיר SE 980 ב-3 שכבות.
 • מה האיטום המומלץ לחדרים רטובים?
  לקירות- תרמוקיר SE 970 ולרצפה- תרמוקיר SE 980
 • איזה איטום מתאים לתשתיות גבס?
  ללוחות גבס- תרמוקיר SE 980, לבלוק גבס- תרמוקיר PR 004 ועליו תרמוקיר SE 970.
 • מה המוצר המתאים לאיטום מרתף?
  תרמוקיר SE 980 ב-2 או 3 שכבות.
 • איזה חומר מיועד לשימוש לאיטום גב האבן ריצוף בשיש מסוג הימלאיה?
  המוצר אלסטוסיל, מיועד לאיטום גב האבן בריצוף. כדי לבדוק אם המוצר מתאים לשיש מסוג הימלאיה, יש להביא דוגמה למעבדה לצורך בדיקת התאמה.

תקנים

עומד בדרישות ת"י 1536 לחומרי איטום ו-ISO 11600.

נבדק לפי ISO 8339 ו-ISO 7389.

יש לעבוד לפי דרישות ת"י 2378 לחיפוי, ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 1872 לחיפוי ות"י 5566 לריצוף.

תכונות ושימושים עיקריים

• למילוי ואיטום מישקי התפשטות.
• מתאים במיוחד ליישום ב"שיטת ברנוביץ".
• ליישום בקירות ורצפות.
• בעל יכולת הדבקות גבוהה לתשתיות שונות.
• עמידות גבוהה לכימיקלים ושחיקה.
• לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

• משקל סגולי: 1.3 גרם/מ"ל.
• טמפ' יישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
קשיות לפי Shore A: 15-25
מודול אלסטיות: MPa 0.15-0.25
• התארכות: 250%.
חוזק מתיחה: MPa 1.3.
• שיוב: > 70%

הרכב החומר

שרף פוליאוריתני ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

6-8 מ"א/יחידה, בהתאם לרוחב ועומק המישק.

אופן היישום

רקע ותשתית

• התשתית המיועדת ליישום תהיה ייבשה, נקייה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול לגרום כשל ביישום.
• לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.
• ניתן ליישם "965 SAKRET SE" רק לאחר שחלפו הזמנים הבאים:
לאחר הדבקת אריחים על קירות: 2 ימים.
לאחר הדבקת אריחים על רצפות: 7 ימים.

ביישום ב"שטת ברנוביץ", יש למלא את תפרי ההתפשטות לאחר ניקיון חזיתות הבניין לרבות פאות האבן והמשיקות לתפר.

 

אופן ההשמה

• יש ליישם את החומר באמצעות אקדח מתאים.
• יש למלא את המישקים ברצועה מתמשכת, בלחץ מתון על ההדק, למילוי אחיד של המישק.
• יש להחליק את החומר באמצעות כלי מתאים מיד לאחר היישום.
• יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום המוצר ע"ג תשתיות מיוחדות או במקומות בהם נדרשת הדבקות גבוהה במיוחד.

הנחיות כלליות

• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
• החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית, ובתנאים המומלצים.
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• בזמן יישום המוצר, יש לדאוג לאוורור המקום.
• ההליכה על הרצפה מותרת רק לאחר 48 שעות מגמר יישום
"965 SAKRET SE".
• לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
• בשל רגישות החומר, בעת חשיפה ממושכת לשמש (קרני UV) גוון המוצר עלול להשתנות. אין משום כך פגיעה בתכונותיו.
• יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
• טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.