SAKRET FL 860

SAKRET FL 860 - מדה צמנטית מתפלסת

מדה צמנטית מתפלסת

שק, 25 ק"ג
42 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות ת"י 5449 למדה.

עומד בדרישות תקן 13813 EN

תכונות ושימושים עיקריים

• תשתית להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש וכד'
• תשתית לשטיחים, רצפות עץ, P.V.C וכד'
• ליישום במבני ציבור ותעשיה, משרדים, בתי מלון, בתי מגורים וכד'
• מהירת התקשות, ניתנת לדריכה לאחר 3 ש'
• מתאימה למערכת עם חימום תת רצפתי
• עובי ליישום 3-50 מ"מ.
• לשימוש פנימי.
• תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

סוג

C30-F7

נתונים טכניים

• חוזק לחיצה (C) לאחר 24 ש': גדול מ-15 מגפ"ס.
• חוזק לחיצה (C) לאחר 3 ימים: גדול מ-20 מגפ"ס.
• חוזק לחיצה (C) לאחר 28 יום: גדול מ-30 מגפ"ס.
• חוזק כפיפה (F): גדול מ-7.0 מגפ"ס.
• חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-2.0 מגפ"ס.
• משך שמישות לעבודה: כ- 30-40 דקות.
• ניתן לדריכה לאחר 3 שעות.
• ניתן לכיסוי (ריצוף):
בעובי עד 20 מ"מ, לאחר 24 ש'
בעובי מעל 20 מ"מ, לאחר 48 ש'

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ- 17 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

בטון, מרצפות טרצו , אריחי קרמיקה וכד'.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנות

 • לפני תחילת העבודות ב "SAKRET FL 860" יש לסגור פתחים למניעת פגעי מזג אוויר כגון רוחות חזקות ושמש.
 • לפני היישום יש לנקות את התשתית להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
 • יש להניח רצועות ספוג בהיקף החדר עד לגובה הנדרש.
 • יש למרוח פריימר מסוג "SAKRET PR 005" או "תרמוקיר 004 PR" בכמות של 150-200 גר'/מ"ר.
 • יש להמתין לייבוש הפריימר כ-1-2 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר (ולא יאוחר מ-24 ש') לפני יישום "SAKRET FL 860".

הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 5.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 3 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

 • יש לשפוך את החומר ולפזר באמצעות מגב או כלי מתאים אחר.
 • יש להרעיד את החומר באמצעות כלים מתאימים להוצאת בועות האוויר ופילוס.
 • יש לבצע את העבודות בשטח המתוחם בשכבה אחת, עד הגעה לגובה הנדרש.
 • כאשר מיישמים בשטחים גדולים ובין חדרים יש לבצע מישקי התפשטות, ולמלאם בחומר גמיש מסוג "963 SAKRET SE" (סיליקון ניטרלי גמיש).
 • עובי ליישום 3-40 מ"מ.

הנחיות כלליות

• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
• החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
• אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• לפני ביצוע עבודת הריצוף או הכיסוי יש להסיר מהתשתית אבק ו/או לכלוך.
• במידה וישנה דרישה ליישום פריימר לפני הריצוף (כיסוי), יש להיוועץ במחלקה הטכנית
• "860 SAKRET FL" אינו מתאים כשכבה סופית ללא כיסוי.
• במידה ויישום "860 SAKRET FL" מבוצע על תשתית ריצוף קיים (אריחי קרמיקה/טרצו) יש ליישם על התשתית פריימר מסוג
"005 SAKRET PR" לפני ביצוע עבודות המדה.
• יש להמשיך בשלב הבא במערכת הריצוף:
-בעובי עד 20 מ"מ, יום למחרת סיום היישום
-בעובי מעל 20 מ"מ, 48 ש' לאחר סיום היישום
• משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
• מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
• יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
• טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
• היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.