SAKRET MO 042XR

SAKRET MO 042XR - דייס צמנטי מהיר התקשרות לעוגני קרקע

דייס צמנטי מהיר התקשרות לעוגני קרקע

שק, 25 ק"ג
60 יח' במשטח
  • צבע
  • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות ת"י 466 חלק 3 לבטון

נבדק לפי 196-1 EN

בעל תו ירוק

מיוצר בישראל

המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)

נושא דוח הצהרה סביבתית  EPD

תכונות ושימושים עיקריים

• לקיבוע עוגני קרקע
• מתאים ליישום במנהרות, גשרים, עמודים וכד'
• לעבודות בבטון דרוך בהן נדרשת התקשות מהירה של החומר
• בעל חוזק ראשוני גבוה
• מתפשט ואינו מתכווץ
• תערובת עדינה ללא אגרגטים
• תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

• משך שמישות לעבודה: >30 דקות
• תפיחה: 0.1-0.5%
• חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-2.0 מגפ"ס
• תכולת כלורידים: פחות מ-0.05%

חוזק כפיפה
לאחר 28 יום: גדול מ- 8.0 מגפ"ס

חוזק לחיצה
*לאחר 1 יום: גדול מ- 30.0 מגפ"ס
*לאחר 3 יום: גדול מ-45.0 מגפ"ס
* לאחר 7 יום: גדול מ-55.0 מגפ"ס
* לאחר 28 יום: גדול מ-60.0 מגפ"ס

הרכב החומר

חומרי מליטה, שרף, מוספים מיוחדים

הספק אופייני

כ- 15 ליטר לשק אחד. ההספק עשוי להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך 10.0 – 9.0 ליטר מים לשק 25 ק"ג לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות מכונה מתאימה עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים.

אופן ההשמה

• יש לנקות את החלל המיועד למילוי באמצעות לחץ אוויר או בכל שיטה מתאימה אחרת.
• חלל המילוי צריך להיות חזק ונקי מחלקים רופפים, שמן, וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע.
• לפני יישום "SAKRET MO 042XR", יש להרטיב קלות את חלל המילוי.
• יש לשפוך את התערובת סביב העוגן אותו נדרש לקבע.

הנחיות כלליות

• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
• החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
• אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
• טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
• היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
• משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
• מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.