SAKRET SE 986XR

SAKRET SE 986XR - משחת איטום  פוליאוריתנית-ביטומנית, חד רכיבית,  מהירת התקשרות

משחת איטום פוליאוריתנית-ביטומנית, חד רכיבית, מהירת התקשרות

דלי, 15 ק"ג
40 דליים במשטח
  • צבע
  • שחור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תכונות ושימושים עיקריים

• לאיטום רצפות בטון יצוק בפנים וחוץ המבנה.
• מתאים במיוחד לרצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
• ליישום באמצעות מברשת זפתים, רולר או בהתזה ב"איירלס"
• תערובת מוכנה לשימוש ללא דילול.

נתונים טכניים

• משקל סגולי: 1.4 ק"ג/ליטר
• כושר התארכות: גדול מ- 600%
• קשיות לפי Shore A: גדול מ- 75
• חוזק במתיחה: גדול מ- 2.0 מגפ"ס
• חוזק הדבקות לבטון: גדול מ-1.5 מגפ"ס

חדירות מים:

• בלחץ חיובי של 1.0 אטמוספירה במשך 24 שעות
(בשכבה בעובי 2.0 מ"מ): לא עברו מים
• אינו מתנתק במים עומדים

הרכב החומר

חומר פוליאוריתני-ביטומני אלסטומרי, מלאנים, מוספים מיוחדים

תצרוכת אופיינית

1.5-2.0 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת או שתיים. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום באתר

רקע ותשתית

לפני היישום יש להסיר מהבטון אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אופן היישום

טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבל מכני או כלי מתאים אחר

אופן ההשמה

יש למרוח שכבה דקה ואחידה של "SAKRET SE 986 XR"
על תשתית יבשה באמצעות כלי מתאים. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
יש להמתין להתייבשות השכבה, כ-4-6 שעות לפחות, טרם יישום שכבה נוספת. עובי שתי השכבות כ-2.0 מ"מ.

הערה:

• יש להמתין 24 ש' לפחות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)
לפני השלב הבא במערכת (כיסוי ו/או בדיקת הצפה)

הנחיות כלליות

• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
• החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
• טווח הטמפ' המותרות ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
• יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
• טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
• להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.