SAKRET AD 613 GEL

SAKRET AD 613 GEL - דבק צמנטי ייעודי להדבקת אריחים גדולים

דבק צמנטי ייעודי להדבקת אריחים גדולים

שק, 25 ק"ג
72 יחי'
 • צבע
 • לבן

מחשבון

נתונים
עובי מ"מ
שטחמ"ר
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות ת"י 4004

יש לעבוד ע"פ דרישות ת"י 789 לסטיות מותרות בנייה.

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י לחיפוי וריצוף.

מיוצר בישראל.

המוצר עבר תהליך LCA (מחזור חיי מוצר)

נושא הצהרה סביבתית EPD

תכונות ושימושים עיקריים

 • "טכנולוגית GEL" ייחודית המעניקה:
  *עמידות גבוהה במיוחד המאפשרת
  פיזור אחיד של הדבק.
  *דבק שאינו "גולש" במיוחד במידות אריח
  גדולות.
  *דבק בעל "זמן חופשי" ארוך.
 • מתאים לאריחי קרמיקה בעלי ספיגות עד 10%.
 • עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ.
 • לשימוש פנימי
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

סוג וגמישות הדבק

C2TE(E)S1

נתונים טכניים

 • משך השמישות לעבודה: כשעתיים
 • משך הזמן החופשי (OPEN TIME): 40 דקות

 

חוזק הידבקות במתיחה

 • לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ- 1.5 מגפ"ס
 • לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור:
  גדול מ- 1.0 מגפ"ס
 • לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים+ 21 יום טבילה במים:
  גדול מ-1.0 מגפ"ס

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-1.20 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח, לוחות גבס וכד'
• יש לוודא שהרקע ישר מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
• יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

לאופן היישום והנחיות נוספות יש לפנות למחלקה טכנית

בטלפון 03-6334861

בדיקת כיסוי הדבק

 • במהלך עבודות החיפוי, לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו. יש לבדוק את מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח
  ב-85% משטחו. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקת האריח הראשון.
 • הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים
 • אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה
 • יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ("רטוב על רטוב")
 • אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים לפחות 72 שעות מגמר היישום.
 • יש להיוועץ עם מחלקת הדרכה לפני שימוש באריחים "מדוקקים"
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.