SAKRET PL 113 GEL  ("הרבצה צמנטית" בטכנולוגיית ג'ל )

SAKRET PL 113 GEL - "טכנולוגית GEL" ייחודית המעניקה עבידות גבוהה במיוחד.

"טכנולוגית GEL" ייחודית המעניקה עבידות גבוהה במיוחד.

שק, 25 ק"ג
84 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

התאמה לתקן

עומד בדרישות ת"י 1920 לטיח צמנטי.

מתאים לדרישות ת"י 2378 חלק 4,
ת"י 1555 חלק 1 , 2 לחיפוי.

מיוצר בישראל

המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)

נושא דוח הצהרה סביבתית  EPD

תכונות ושימושים עיקריים

 • "טכנולוגית GEL" ייחודית המעניקה עבידות גבוהה במיוחד.
 • ליישום במבני מגורים, תעשיה, מבני ציבור, משרדים .
 • שכבת יסוד למערכות טיח בסביבה רגילה וסביבה ימית, ולמערכות טיח לחיפויים קשיחים כגון קרמיקה או אבן.
 • שכבת יסוד למערכות טיח בבריכות שחיה.
 • ליישום על גבי התשתיות הבאות: בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס", בלוק קרמי וסיליקט.
 • אוטם ומונע חדירת מים.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

נתונים טכניים

 • הצטמקות מרוסנת: ללא סדקים בטבעת תקנית.
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.7 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-10.0 מגפ"ס.
 • ספיגות המים הנימית: <4 Kg/m²min0.5
 • מקדם מעבר אדי מים: קטן מ- ϻ <15.
 • משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים

תצרוכת אופיינית

כ-8 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

 • בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס", בלוק קרמי וסיליקט.
 • יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-6.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

 • יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת באמצעות מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת, עד לעובי הנדרש.
 • עובי ליישום: 5-8 מ"מ.

 

אשפרה

יש לבצע אשפרה למחרת גמר ביצוע ההרבצה במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

מומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת למחרת ועד שבוע מתום יישום ההרבצה. במידה ולא מיישמים את השכבה הבאה תוך 24 שעות חובה להתחיל באשפרה.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה וקבלת אישור בכתב מנציג החברה.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני בכתב.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.