SAKRET SE 991XR משחה ביטומנית מהירת התקשרות בטכנולוגיית HYDRO

משחה ביטומנית מהירת התקשרות, בטכנולוגיית HYDRO

דלי, 18 ק"ג
32 דליים במשטח
 • צבע
 • שחור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

עומד בדרישות ת"י 6422

תכונות ושימושים עיקריים

 • לאיטום רצפות בטון ב"חדרים רטובים" ומרפסות.
 • לאיטום אלמנטים תת קרקעיים מבטון.
  • ליישום באמצעות "מברשת זפתים" או בהתזה "באיירלס".
  • חומר איטום בטכנולוגיית HYDRO ללא סולבנטים.
  • ממברנה אחידה ללא תפרים.
 • חומר איטום טיקסוטרופי, גמיש, בעל יכולת גישור ע"פ סדיקה.
  • ניתן להדבקה ישירה באמצעות דבק צמנטי.
 • קל ונוח לשימוש.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

 • משקל סגולי: 1.06 ק"ג/ל'.
 • עובי שכבה לאחר ייבוש: 2-2.5 מ"מ
 • חוזק המתיחה של החומר: 1.8 מגפ"ס
 • צמיגות: מעל 15,000 סנטיפואז.
 • גישור ע"פ סדקים: עד 2 מ"מ

חדירות מים:

 • בלחץ חיובי של 1.5 אטמוספירה במשך שבוע

(בשכבה יבשה בעובי 2.5 מ"מ): לא עברו מים

הרכב החומר

אמולסיה ביטומנית, מלאנים ותוספים.

תצרוכת אופיינית

3.5-4.0  ק"ג/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית, ולאופן היישום באתר.

רקע

לפני היישום יש להסיר מהבטון אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אופן היישום

טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבל מכני או כלי מתאים אחר

אופן ההשמה

 • יש ליישם שכבה דקה ומדוללת של "SAKRET SE 991 XR" ביחס חומר: מים של 1:1 או פריימר מסוג "003"SAKRET PR , בכמות הנדרשת לכיסוי השטח.
 • יש להמתין 30-60 דקות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לספיגה מלאה של החומר לתשתית.
 • יש להוסיף "SAKRET SE 991 XR" וליישם על התשתית באמצעות כלי מתאים, עד הגעה לעובי הנדרש.

הערה:

 • יש להמתין 24-48 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר), לאחר סיום עבודות האיטום, לפני בדיקת ההצפה/ השלב הבא במערכת .

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרות ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
 • טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
 • להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר

והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.