SAKRET SE 992 XR (משחה פוליאוריתנית - ביטומנית מהירת התקשרות בטכנולוגית HYDRO)

SAKRET SE 992 XR (משחה פוליאוריתנית - ביטומנית מהירת התקשרות בטכנולוגית HYDRO) - משחה פוליאוריתנית- ביטומנית מהירת התקשרות בטכנולוגית HYDRO

משחה פוליאוריתנית- ביטומנית מהירת התקשרות בטכנולוגית HYDRO

דלי, 18 ק"ג
36 דליים במשטח
 • צבע
 • שחור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תכונות ושימושים עיקריים

 • לאיטום רצפות בטון ב"חדרים רטובים", מרפסות, גינות גג, אדניות, קירות מרתף.
 • לאיטום רצפות בטון יצוק בפנים וחוץ המבנה.
 • מתאים ליישום על איטום צמנטי.
 • ממברנה אחידה ללא תפרים.
 • ליישום באמצעות "מברשת זפתים" או בהתזה ב"איירלס".
 • חומר איטום בטכנולוגיית HYDRO ללא סולבנטים.
 • גמיש מאוד, בעל יכולת גישור ע"פ סדקים.
 • ניתן להדבקה ישירה באמצעות דבק צמנטי.
 • ממברנה בעלת עמידות מכנית וכימית גבוהות במיוחד.
 • לשימוש פנימי וחיצוני

נתונים טכניים

 • משקל סגולי: 1.16 ק"ג/ליטר
 • כושר התארכות: גדול מ- 400%
 • חוזק המתיחה של החומר: גדול מ- 1.2 מגפ"ס
 • גישור ע"פ סדקים: 2 מ"מ

חדירות מים:

 • בלחץ חיובי של 1.5 אטמוספירה במשך 7 ימים (בשכבה בעובי 2.0 מ"מ): לא עברו מים
 • אינו מתנתק במים עומדים

הרכב החומר

חומר פוליאוריתני-ביטומני אלסטומרי, מלאנים, מוספים מיוחדים

תצרוכת אופיינית

כ- 1.5  ק"ג/מ"ר בשכבה אחת. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית, ולאופן היישום באתר.

רקע

 • לפני היישום יש להסיר מהבטון אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
 • יש לוודא כי רמת הלחות של הבטון לא תעלה על 4%.

אופן היישום

טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבל מכני או כלי מתאים אחר

אופן ההשמה

 • יש ליישם שכבת פריימר מסוג "003 SAKRET PR", בכיסוי מלא של התשתית.
 • יש להמתין 30-60 דקות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לספיגה מלאה של החומר לתשתית.
 • יש להוסיף שכבה אחת או יותר של "SAKRET SE 992 XR" וליישם על התשתית באמצעות כלי מתאים, עד הגעה לעובי הנדרש. זמן המתנה בין השכבות 6-24 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר).

הערה:

 • יש להמתין 24-48 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר), לאחר סיום עבודות האיטום, לפני בדיקת ההצפה/ השלב הבא במערכת .

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרות ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
 • טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
 • להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.