SAKRET SE 993 XR (משחה פוליאוריתנית מהירת התקשרות, בטכנולוגית HYDRO)

SAKRET SE 993 XR (משחה פוליאוריתנית מהירת התקשרות, בטכנולוגית HYDRO) - משחה פוליאוריתנית מהירת התקשרות, בטכנולוגית HYDRO

משחה פוליאוריתנית מהירת התקשרות, בטכנולוגית HYDRO

דלי 18 ק"ג, 15.6 ליטר
36 דליים במשטח
 • צבע
 • לבן

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תכונות ושימושים עיקריים

 • לאיטום גגות חדשים וקיימים.
 • מתאים לתשתיות בטון, מתכת ויריעות ביטומניות.
 • ממברנה אחידה (ללא תפרים), גמישה בעלת עמידות מכנית וכימית גבוהות במיוחד.
 • ליישום באמצעות "מברשת זפתים" או בהתזה ב"איירלס"
 • חומר איטום בטכנולוגיית HYDRO ללא סולבנטים.
 • עמיד למים עומדים בתנאי אקלים קשים במיוחד.
 • עמיד לקרינת UV , בעל אפקט החזרת קרני השמש, תורם לחיסכון באנרגיה.
 • גמיש מאוד בעל יכולת גישור על פני סדיקה,

נתונים טכניים

 • משקל סגולי: 1.15 ק"ג/ליטר
 • כושר התארכות: גדול מ- 350%
 • חוזק המתיחה של החומר: גדול מ- 1.5 מגפ"ס
 • גישור ע"פ סדקים-2 מ"מ( בשכבה בעובי 2 מ"מ)

חדירות מים:

 • בלחץ חיובי של 1.5 אטמוספירה במשך 7 ימים

(בשכבה בעובי 2.0 מ"מ): לא עברו מים

הרכב החומר

חומר פוליאוריתני אלסטומרי, מלאנים, מוספים מיוחדים

תצרוכת אופיינית

2.5-3.0  ק"ג/מ"ר (בעובי 2.0- 1.5 מ"מ כשהחומר יבש). התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית, ולאופן היישום באתר.

רקע ותשתית

 • לפני היישום יש להסיר מהתשתית אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
 • ביישום על בטון, יש לוודא כי רמת הלחות של הבטון לא תעלה על 4%.

אופן היישום

טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבל מכני או כלי מתאים אחר.

אופן ההשמה

 • יש ליישם שכבה דקה ומדוללת של "SAKRET SE 993 XR" ביחס חומר: מים של 1:1 או פריימר מסוג "003 SAKRET PR" , בכמות הנדרשת לכיסוי השטח.
 • יש להמתין 30-60 דקות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לספיגה מלאה של החומר לתשתית.
 • יש להוסיף שכבה אחת או יותר של "SAKRET SE 993 XR" וליישם על התשתית באמצעות כלי מתאים, עד הגעה לעובי הנדרש. זמן המתנה בין השכבות 6-24 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר).

הערה:

 • יש להמתין 24-48 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר), לאחר סיום עבודות האיטום, לפני בדיקת ההצפה/ השלב הבא במערכת .

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרות ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
 • טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
 • להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.