מערכת לריצוף וחיפוי "חדרים רטובים" על קירות לוחות גבס

מערכת לריצוף וחיפוי "חדרים רטובים" על קירות לוחות גבס -
 • המערכת כוללת

ריצוף 

 • שכבות איטום. 
 • שכבת התקנת אריחים. 
 • מילוי מישקים. 

חיפוי קירות 

 • שכבת איטום. 
 • שכבת הדבקת אריחים. 
 • מילוי מישקים. 

כללי 

יציקת חגורת בטון באמצעות "תרמוקיר 011 MO" (בטון ב-30)  בהתאם לדרישות המתכנן והתקנת לוחות הגבס בהתאם לדרישות ת"י 1924. 

ביטון הצנרת והעגלה ("רולקה") באמצעות "תרמוקיר 020 MO" (מלט לבניה) בכל היקף החדר. יש לבצע אשפרה כנדרש, ולהמתין לפחות 48 שעות לפני המשך העבודות. 

מומלץ ליישם "תרמוקיר AX " רשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי ב"רולקות". 

יש להתקין צווארון תואם לחומר האיטום סביב אביזרי הניקוז בהתאם להנחיות המתכנן. 

טיפול בנקודות התורפה 

 • התקנת "943 SAKRET SE"  או "945 SAKRET SE" (צווארון איטום גמיש) ביציאות צנרת אינסטלציה וחשמל. 
 • התקנת פינות איטום "946 SAKRET SE" (פינת איטום גמישה חיצונית) או "947 SAKRET SE" (פינת איטום גמישה פנימית) בהתאם לצורת הפינה   
 • התקנת "944 SAKRET SE" (סרט איטום גמיש) בכל מפגשי חומרים שונים , מפגשי מישורים שונים (קיר-קיר). 

הנחיות כלליות 

 • בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.  
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס. 
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה. 
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר. 
 • אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.  
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים. 

הערה חשובה  

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים. 

טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית. 

אחריות 

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. 

תקנים ישראלים רלוונטים

ת"י 1555 לחיפוי וריצוף אריחי  

קרמיקה חלקים 2,3 

ת"י 4004 דבק לאריחים 

ת"י 6069 למלט-צמנט לריצוף 

ת"י 314 לאריחי קרמיקה 

ת"י 1661 לחומרי מילוי מישקים רגילים 

ת"י 1536 לחומרי מילוי מישקי התפשטות 

ת"י 6422 לחומרי איטום 

ת"י 1924 ללוחות גבס 

הוראות להכנת התשתית

 • יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה. 
 • יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים. 
 • יש לקצץ חוטי קשירה. 
 • יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים. 
 • יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים. 
 • יש לבצע את המערכת לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות. 

מערכת ריצוף  

שכבות איטום 

 1. איטום צמנטי

"תרמוקיר 980 SE" (אלסטוסיל) איטום צמנטי חד רכיבי 

*יש לעלות על הקירות עד לגובה של כ-10 ס"מ מעל פני הריצוף. 

 1. איטום פוליאוריתני-ביטומני מהיר התקשרות

"SAKRET SE 992 XR"( משחת איטום  מהירת התקשרות).  

 עובי לאחר הייבוש כ-2 מ"מ 

התקנת אריחים 

*מילוי סומסום בגובה הנדרש (6 ס"מ לפחות) תוך השארת מקום  

  לאריחים ולחומר הריצוף 

"תרמוקיר 810 FL" (ריצופית סופר)  עובי השכבה 20-40 מ"מ, לאחר הידוק  

הערה 

יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב". 

מישקים רגילים 

"930 SAKRET JF" (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.  

יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום הריצוף.  

מישקי התפשטות 

 • "SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח רצפה- קיר ובהתאם לדרישות המתכנן. 
 • יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי 

מערכת חיפוי קירות  

שכבת איטום 

"תרמוקיר 980 SE" (אלסטוסיל) בשתי שכבות מלאות, 

(כ-2 ק"ג/מ"ר). יש להמתין כ-3-4 שעות בין כל שכבה. יום למחרת סיום השכבה השנייה ניתן להמשיך בעבודות. 

שכבת הדבקה 

 • "תרמוקיר 601 AD " , לכל סוגי אריחי הקרמיקה, מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מים מעל 10%.
  עובי השכבה 3-10 מ"מ 
 • "תרמוקיר 603 AD ",  מתאים לאריחי פורצלן בעלי ספיגות מים עד 10% . עובי השכבה 510 מ"מ  

 הערות 

 • בחיפוי אריחים במידות מעל 0.64 מ"ר,  יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום. 
 • יש לבצע את העבודה בשיטת "הדבקה בסירוק". יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב". 
 • יש לבצע את שכבת ההדבקה לפחות 24 שעות מסיום שכבת האיטום. 

מישקים רגילים 

"930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.  

יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי 

מישקי התפשטות 

 • "SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח רצפה- קיר ובהתאם לדרישות המתכנן. 
 • יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי