מערכת מהירת התקשרות לריצוף אריחים חדשים על קיימים

מערכת מהירת התקשרות לריצוף אריחים חדשים על קיימים -

המערכת כוללת

• שכבת מקשרת.
• שכבת הדבקה.
• מילוי מישקים.

הנחיות כלליות

• בכל המערכות והחומרים, תמיד יש למרוח ולהדק היטב לתשתית שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבות נוספות תוך הקפדה על הידוק, עד לעובי הנדרש.
• בזמן ביצוע הריצוף, יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (רוחות חזקות, ימי שרב, גשם, כפור וכד').
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלונטים. טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תקנים ישראלים רלוונטים

ת"י 4004 דבק לאריחים.
ת"י 1661 לרובה.
ת"י 314 לאריחי קרמיקה.
ת"י 5566 חלק 1 לאבן טבעית
ת"י 1555 חלק 3 לריצוף.
ת"י 5566 חלק 2 לריצוף באבן טבעית.

הוראות להכנת התשתית

• יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה.
• יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
• יש לנקות את התשתית לפני תחילת העבודות.
• מומלץ שהמערכת תבוצע לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.
• מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.
• בריצוף אריחים במידות 1X1 מ' ומעל לכך, ואריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים וכד'), יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

שכבה מקשרת

" SAKRET PR 007" (פריימר אבקתי מהיר התקשרות)
כ-0.7-0.9 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. זמן ייבוש כ- 90 דקות.
" SAKRET PR 005"
(פריימר נוזלי מהיר התקשרות)
כ-100-200 גר'/מ"ר. זמן ייבוש כ-60 דקות.
• יש ליישם בכיסוי מלא של התשתית
שכבת הדבקה עד 10 מ"מ
" 607 SAKRET AD"
(דבק מהיר).
עובי השכבה 5-10 מ"מ
שכבת הדבקת אריחים מעל 10 מ"מ
" 830 SAKRET FL"
(מלט-צמנט מהיר).
עובי השכבה 11-40 מ"מ
" 607 SAKRET AD"
(דבק מהיר).
מריחה בגב האריח בשכבה בעובי כ-3 מ"מ


מישקים רגילים


" 930 SAKRET JF "
(רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
ניתן למלא את המישקים כ- 6 שעות לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות


" 963 SAKRET SE "
(איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
יש למלא את המישקים 12 שעות לאחר סיום העבודות