מערכת פנים לריצוף אריחים בסביבת תנועה בינונית 2

מערכת פנים לריצוף אריחים בסביבת תנועה בינונית 2 - מערכת פנים לריצוף אריחים בסביבת תנועה בינונית 2

סביבת תנועה בינונית

מקומות שיש על רצפתם תנועת עגלות בעלות גלגלים העשויים חומר אלסטי ותנועה בינונית של הולכי רגל כגון קניונים, בתי חולים, אולמות ספורט וכד'.

הנחיות כלליות

בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.

בזמן ביצוע הריצוף, יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.

משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.

תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.

היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית של תרמוקיר, טרם ביצוע העבודה. יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תקנים ישראלים רלוונטים

ת"י 6069 למלט-צמנט (טיט).

ת"י 4004 דבק לאריחים.

ת"י 1661 לרובה.

ת"י 1536 לחומרי מילוי מישקים.

ת"י 314 לאריחי קרמיקה.

ת"י 1353 ללוחות פסיפס.

ת"י 1555 לחיפוי וריצוף.

ת"י 5566 לריצוף.

הוראות להכנת התשתית

יש להתחיל עבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מיום גמר היציקה.

יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.

יש לקצץ חוטי קשירה.

יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים.

יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים.

מומלץ שהמערכת תבוצע לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.

מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.

בריצוף אריחים במידות 60X60 ס"מ ומעל לכך, ואריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים וכד'), יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

מערכת 1 – ריצוף ע"ג בטון/מדה בטון

ניקוי והכנת התשתית

יש לשטוף את הבטון/מדה בטון יום לפני תחילת העבודה.

שכבת התקנת אריחים עד 10 מ"מ

"תרמוקיר 603 AD" (פלסטומר 603).

שכבת הדבקה מעל 10 מ"מ

"תרמוקיר 820 FL" (ריצופית טופ).

מישקים רגילים

"תרמוקיר 910 JF " (רובליט). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"תרמוקיר 965 SE" (תרמופלקס). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מערכת 2 – ריצוף ע"ג סומסום

שכבת בידוד אקוסטי

"תרמוקיר 420 AC" (תרמוסטפ)

עובי השכבה כ-5 מ"מ.

שכבת מילוי

יש לפזר על התשתית סומסום שטוף ונקי מאבק.

גובה המילוי

בהתאם לדרישות המתכנן.

שכבת התקנת אריחים

"תרמוקיר 820 FL" (ריצופית טופ).

עובי השכבה 20-40 מ"מ

מישקים רגילים

"תרמוקיר 910JF " (רובליט). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"תרמוקיר 965 SE" (תרמופלקס). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מערכת 3 – ריצוף ע"ג חול/חול מיוצב

שכבת בידוד אקוסטי (אם נדרש)

"תרמוקיר 420 AC" (תרמוסטפ)

עובי השכבה כ-5 מ"מ.

שכבת מילוי

יש לפזר על התשתית חול בגובה מילוי ע"פ דרישות המתכנן. מעל לשכבה זו יש לפזר חול מיוצב (100 ק"ג צמנט/מ"ק חול) בעובי 3-5 ס"מ.

שכבת התקנת אריחים

"תרמוקיר 820 FL" (ריצופית טופ).

עובי השכבה 15-40 מ"מ.

מישקים רגילים

"תרמוקיר 910 JF " (רובליט). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"תרמוקיר 965 SE" (תרמופלקס).

רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מערכת 4 – ריצוף ע"ג מדה מתפלסת

שכבה מקשרת

"תרמוקיר 004 PR" (פריימר). יישום בשכבה אחת בכיסוי מלא.

שכבת התקנת אריחים עד 10 מ"מ

"תרמוקיר 603 AD" (פלסטומר 603).

מישקים רגילים

"תרמוקיר 910JF " (רובליט). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"תרמוקיר 965 SE" (תרמופלקס). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לאחר סיום הריצוף.