מערכת מהירת התקשרות לריצוף אריחים - SAKRET

מערכת מהירת התקשרות לריצוף אריחים - SAKRET -

הנחיות כלליות

בכל המערכות והחומרים, תמיד יש למרוח ולהדק היטב לתשתית שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבות נוספות תוך הקפדה על הידוק, עד לעובי הנדרש.

בזמן ביצוע הריצוף, יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.

אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (רוחות חזקות, ימי שרב, גשם, כפור וכד').

תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלונטים. טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תקנים ישראלים רלוונטיים

ת"י 4004 דבק לאריחים.

ת"י 1661 לרובה.

ת"י 314 לאריחי קרמיקה.

ת"י 1353 ללוחות פסיפס.

ת"י 1555 חלק 3 לריצוף.

ת"י 5566 לריצוף באבן טבעית.

המערכת כוללת

שכבת מקשרת.

שכבת הדבקה.

מילוי מישקים.

הוראות להכנת התשתית

יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה.

יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.

יש לנקות את התשתית לפני תחילת העבודות.

מומלץ שהמערכת תבוצע לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.

מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.

בריצוף אריחים במידות 1X1 מ' ומעל לכך, ואריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים וכד'), יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

שכבה מקשרת

" SAKRET PR 007" (פריימר אבקתי מהיר התקשרות)

כ- 1.3 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. זמן ייבוש כ- 60 דקות.

" SAKRET PR 005" (פריימר נוזלי מהיר התקשרות)

כ-100-200 גר'/מ"ר. זמן ייבוש כ-45 דקות.

יש ליישם על התשתית בכיסוי מלא.

שכבת הדבקה

" SAKRET AD 607" (דבק מהיר). מתאים לכל סוגי אריחי הקרמיקה בעלי ספיגות מים עד 10%, אריחי פורצלן, שיש, אבן טבעית וכד'. עובי השכבה 3-10 מ"מ.

הערה

ההליכה על הרצפה לפני מילוי המישקים, מותרת רק לאחר 4 שעות לפחות מגמר יישום ההדבקה.

מישקים רגילים

"תרמוקיר 910JF " (רובליט). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים לפחות 6 שעות לאחר סיום הריצוף.

הערה

ההליכה על הרצפה מותרת כ-12 שעות לאחר מילוי המישקים.

מישקי התפשטות

"תרמוקיר 965 SE" (תרמופלקס). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגש אריח רצפה-קיר.

יש למלא את המישקים לפחות 6 שעות לאחר סיום הריצוף.

יש לבצע מישקי התפשטות נוספים לפי דרישות המתכנן.