מערכות מהירות התקשרות לריצוף אריחים

מערכות מהירות התקשרות לריצוף אריחים -

הנחיות כלליות

• בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.
• בזמן ביצוע הריצוף, יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".
• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
• משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
• אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.
• היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית של תרמוקיר, טרם ביצוע העבודה.

יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

 

תקנים ישראלים רלוונטים

ת"י 6069 למלט-צמנט (טיט).
ת"י 4004 דבק לאריחים.
ת"י 1661 לרובה.
ת"י 1536 לחומרי מילוי מישקים.
ת"י 314 לאריחי קרמיקה.
ת"י 5566 חלק 1 לאבן טבעית
ת"י 1555 חלק 3 לריצוף
ת"י 5566 לריצוף.

סוגי מערכות

·    מערכת 1 – ריצוף ע"ג בטון.

·    מערכת 2 – ריצוף ע"ג סומסום.

·    מערכת 3 – ריצוף ע"ג חול/חול מיוצב.

·    מערכת 4 – ריצוף ע"ג מדה מתפלסת.

·    מערכת 5 – ריצוף ע"ג אריחים קיימים.

הוראות להכנת התשתית

• יש להתחיל עבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מיום גמר היציקה.
• יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
• יש לקצץ חוטי קשירה.
• יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים.
• יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים.
• מומלץ שהמערכת תבוצע לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.
• מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.
• בריצוף אריחים במידות 1X1 מ' ומעל לכך, ואריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים וכד'), יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

מערכת 1 – ריצוף על בטון

ניקוי והכנת התשתית

יש לשטוף את הבטון/מדה בטון יום לפני תחילת העבודה.
שכבת התקנת אריחים עד 10 מ"מ
"607 SAKRET AD"(דבק מהיר).
עובי השכבה 5-10 מ"מ
שכבת הדבקה מעל 10 מ"מ
"830 SAKRET FL"(מלט-צמנט מהיר).
עובי השכבה 11-40 מ"מ
"607 SAKRET AD"(דבק מהיר) בגב האריח בשכבה בעובי
כ- 3 מ"מ

מישקים רגילים

" 930 SAKRET JF " (רובה אקרילית).
רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
ניתן למלא את המישקים כ- 6 שעות לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

" 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
יש למלא את המישקים 12 שעות לאחר סיום העבודות

מערכת 2- ריצוף על סומסום

שכבת מילוי

יש לפזר על התשתית סומסום שטוף יבש ונקי מאבק. גובה המילוי 6 ס"מ לפחות. יש להשאיר מקום לאריחים ולחומר הריצוף.

שכבת התקנת אריחים

" 830 SAKRET FL"(מלט-צמנט מהיר).
עובי השכבה 20-40 מ"מ
"607 SAKRET AD"(דבק מהיר) בגב האריח בשכבה בעובי
כ- 3 מ"מ

מישקים רגילים

" 930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
ניתן למלא את המישקים כ- 6 שעות לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

" 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
יש למלא את המישקים 12 שעות לאחר סיום העבודות

מערכת 3 – ריצוף ע"ג חול/חול מיוצב

שכבת התקנת אריחים

" 830 SAKRET FL"(מלט-צמנט מהיר).
עובי השכבה 15-40 מ"מ
"607 SAKRET AD"(דבק מהיר) בגב האריח בשכבה בעובי
כ- 3 מ"מ

מישקים רגילים

" 930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
ניתן למלא את המישקים כ- 6 שעות לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

" 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
יש למלא את המישקים 12 שעות לאחר סיום העבודות

מערכת 4 – ריצוף ע"ג מדה מתפלסת

שכבה מקשרת

"SAKRET PR 005" (פריימר נוזלי מהיר התקשרות).
יישום בשכבה אחת בכיסוי מלא.
שכבת הדבקת אריחים עד 10 מ"מ
" 607 SAKRET AD"(דבק מהיר).
עובי השכבה 5-10 מ"מ

מישקים רגילים

" 930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
ניתן למלא את המישקים כ- 6 שעות לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

" 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
יש למלא את המישקים 12 שעות לאחר סיום העבודות

מערכת 5 – ריצוף ע"ג אריחים קיימים

ניקוי והכנת התשתית

• יש לנקות בחומר ניקוי מתאים, להשאיר כ- 20 דקות ולשטוף היטב במים נקיים.
• יש להסיר את הפנלים הקיימים, ולמלא את הרווח שנוצר בין הריצוף הקיים והקיר ב" 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני).
• יש לשמור על מישק התפשטות במפגש בין רצפה לקיר בהיקף החדר.

שכבה מקשרת

" SAKRET PR 005" (פריימר נוזלי מהיר התקשרות)
כ-100-200 גר'/מ"ר. זמן ייבוש כ-60 דקות.
או
" SAKRET PR 007" (פריימר אבקתי מהיר התקשרות)
כ-0.7-0.9 ק"ג/מ"ר. זמן ייבוש כ- 90 דקות.
שכבת התקנת אריחים עד 10 מ"מ
" 607 SAKRET AD"(דבק מהיר).
עובי השכבה 5-10 מ"מ
שכבת התקנת אריחים מעל 10 מ"מ
" 830 SAKRET FL"(מלט-צמנט מהיר).
עובי השכבה 11-40 מ"מ
"607 SAKRET AD"(דבק מהיר) בגב האריח בשכבה בעובי
כ- 3 מ"מ

מישקים רגילים

" 930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
ניתן למלא את המישקים כ- 6 שעות לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

" 963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות.
יש למלא את המישקים 12 שעות לאחר סיום העבודות