מערכת שיקום בטון R4 לקירות ותקרות

מערכת שיקום בטון R4 לקירות ותקרות -

המערכת כוללת

• הכנות לתשתית
• שכבת הגנה
• שכבת מילוי
• שכבת החלקה

הנחיות כלליות

• בכל המערכות והחומרים, תמיד יש למרוח ולהדק היטב לתשתית שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבות נוספות תוך הקפדה על הידוק, עד לעובי הנדרש.

• טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.

• אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (רוחות חזקות, ימי שרב, גשם, כפור וכד').

• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלונטים. טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
קיבוץ חורשים 4586500
טלפון 03-6333318
פקס 03-6333498
אימייל termokir@termokir.co.il
אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

נובמבר 2018

תקנים ישראלים רלוונטיים

ת"י 1877 ו-1504EN  – מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטון.

אבחון המבנה

• טרם תחילת עבודות השיקום יש לפנות לגורם המתאים על מנת לאבחן את האזורים הנדרשים לטיפול.

• מפרט זה מתאים ליישום על תשתית שנמצאה מתאימה לשיקום.

שלב א' – הכנת התשתית וטיפול בברזל

• יש להסיר שכבות חלשות/רופפות עד הגעה לבטון יציב.

• יש לחרוץ סדקים שיתגלו ובמידת הצורך לטפל בהם כמפורט להלן.

• יש לסתת את הבטון סביב ברזלי הזיון בהיקף של 2 ס"מ לפחות באמצעות כלי עבודה מתאים .

• יש לחשוף לפחות 5-10 ס"מ נוספים של בטון מעבר לאזור המטופל עד הגעה לברזל לא פגוע ("בריא").

• מומלץ לסתת את האזור הפגוע בזוית 45º (צורת טרפז). ראה שרטוט.

• יש לנקות היטב את ברזלי הזיון באמצעות ניקוי חול ומברשת פלדה.

• יש לנקות את האזור המטופל באמצעות "ניקוי חול" ו/או "לחץ מים" להסרת אבק, לכלוך וחלקים רופפים.

• לפני המשך העבודות יש להמתין לייבוש מלא של הבטון.

שלב ב' –  שכבת הגנה

• יש ליישם "SAKRET CR 080" (שכבה מקשרת ומעכבת קורוזיה) באמצעות מברשת צבע על כל היקף ברזלי הזיון, בכיסוי מלא.

• לאחר כ-20 דקות יש ליישם שכבה נוספת על פני ברזלי הזיון והבטון בכל האזור המטופל.

• יש להמתין כ-15 דקות לאחר יישום השכבה השנייה ואז ליישם את שכבת המילוי.

שלב ג' – שכבת מילוי

• מילוי "SAKRET CR 085" (שכבת מילוי R4) בהידוק, עד הגעה לגובה פני הקיר, במקומות בהם אין צורך בטיפול, תוך השארת 2-3 מ"מ מפני הקיר לשכבת החלקה.

• עובי היישום בהתאם לדרישות המתכנן, תוך השארת מקום לשכבת ההחלקה

אשפרה

מומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת, למחרת. במידה ולא מיישמים את השכבה הבאה תוך 24 שעות, יש לבצע אשפרה למחרת גמר ביצוע החומר במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

 שלב ד'  – שכבת החלקה

• יש ליישם "SAKRET CR 088" (שכבת החלקה צמנטית) בעובי של 2-5 מ"מ. יש ליישם שכבה זו שבוע לאחר סיום יישום שכבת המילוי.