מערכת לריצוף אריחים חדשים על קיימים

מערכת לריצוף אריחים חדשים על קיימים -

המערכת כוללת

• שכבת מקשרת.
• שכבת הדבקה.
• מילוי מישקים.

הנחיות כלליות

· בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.

· בזמן ביצוע הריצוף, יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

· טווח הטמפרטורות המותרות ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.

· משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.

· תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

· אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.

· היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית של תרמוקיר, טרם ביצוע העבודה.

יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תקנים ישראלים רלוונטים

ת"י 4004 דבק לאריחים.

ת"י 1661לרובה.

ת"י 1536 לחומרי מילוי מישקים.

ת"י 314 לאריחי קרמיקה.

ת"י 1555 לחיפוי וריצוף.

ת"י 5566 לריצוף.

סוגי מערכות

סביבת תנועה קלה

· מערכת 1- ריצוף אריחים על מרצפות טרצו.

· מערכת 2- ריצוף אריחים על אריחי קרמיקה או פורצלן.

סביבת תנועה בינונית

· מערכת 3- ריצוף אריחים על מרצפות טרצו.

· מערכת 4- ריצוף אריחים על אריחי קרמיקה או פורצלן.

הוראות להכנת התשתית:

· יש לוודא כי התשתית הקיימת מתאימה לדרישות התקנים הרלוונטיים.

· מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.

· בריצוף אריחים במידות 1X1 מ' ומעל לכך, ואריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים וכד'), יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

· סביבת תנועה קלה: מקומות שעיקר התנועה על רצפתם היא של הולכי רגל ותנועת עגלות בעלות גלגלים עם צמיגים רכים כגון בנקים, בתי ספר, בנייני מגורים וכד'.

· סביבת תנועה בינונית: מקומות שיש על רצפתם תנועת עגלות בעלות גלגלים העשויים חומר אלסטי ותנועה בינונית של הולכי רגל כגון קניונים, בתי חולים, אולמות ספורט וכד'.

סביבת תנועה קלה

מערכת 1- ריצוף אריחים על מרצפות טרצו

ניקוי והכנת התשתית

·   יש לנקות בחומר ניקוי מתאים, להשאיר כ- 20 דקות ולשטוף היטב במים נקיים.

·   יש להסיר את הפנלים הקיימים, ולמלא את הרווח שנוצר בין הריצוף הקיים והקיר ב"963 SAKRET SE "(איטום סיליקוני).

·   יש לשמור על מישק התפשטות במפגש בין רצפה לקיר בהיקף החדר.

שכבת הדבקת אריחים עד 10 מ"מ

"תרמוקיר 503 AD" או "תרמוקיר 603 AD"

עובי השכבה 5-10 מ"מ

שכבת התקנת אריחים מעל 10 מ"מ

"תרמוקיר 810 FL"(ריצופית סופר). עובי השכבה 11-40 מ"מ

מישקים רגילים

"930 SAKRET JF" (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.  יש למלא את המישקים  7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"963 SAKRET SE" (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים  7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מערכת 2 – ריצוף אריחים על אריחי קרמיקה או פורצלן

ניקוי והכנת התשתית

·   יש לנקות בחומר ניקוי מתאים, להשאיר כ- 20 דקות ולשטוף היטב במים נקיים.

·   יש להסיר את הפנלים הקיימים, ולמלא את הרווח שנוצר בין הריצוף הקיים והקיר ב"963 SAKRET SE" (איטום סיליקוני).

·   יש לשמור על מישק התפשטות במפגש בין רצפה לקיר בהיקף החדר.

שכבה מקשרת

·   " SAKRET PR 007" (פריימר אבקתי מהיר התקשרות)

כ-0.7-0.9 ק"ג/מ"ר. זמן ייבוש כ- 90 דקות.

או

·   " SAKRET PR 005" (פריימר נוזלי מהיר התקשרות)

כ-100-200 גר'/מ"ר. זמן ייבוש כ-60 דקות.

·   יש ליישם בכיסוי מלא של התשתית.

שכבת הדבקתת אריחים עד 10 מ"מ

"תרמוקיר 503 AD" או "תרמוקיר 603 AD"

עובי השכבה 5-10 מ"מ

שכבת התקנת אריחים מעל 10 מ"מ

"תרמוקיר 810 FL"(ריצופית סופר). עובי השכבה 11-40 מ"מ

מישקים רגילים

"930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.  יש למלא את המישקים  7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים  7 ימים לאחר סיום הריצוף.

סביבת תנועה בינונית

מערכת 3- ריצוף אריחים על מרצפות טרצו

ניקוי והכנת התשתית

·   יש לנקות בחומר ניקוי מתאים, להשאיר כ- 20 דקות ולשטוף היטב במים נקיים.

·   יש להסיר את הפנלים הקיימים, ולמלא את הרווח שנוצר בין הריצוף הקיים והקיר ב"963 SAKRET SE "(איטום סיליקוני).

·   יש לשמור על מישק התפשטות במפגש בין רצפה לקיר בהיקף החדר.

שכבת הדבקת אריחים עד 10 מ"מ

"תרמוקיר 503 AD" או "תרמוקיר 603 AD"

עובי השכבה 5-10 מ"מ.

שכבת התקנת אריחים מעל 10 מ"מ

"תרמוקיר 820 FL" (ריצופית TOP). עובי השכבה 11-40 מ"מ

מישקים רגילים

"930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.  יש למלא את המישקים  7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים  7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מערכת 4- ריצוף אריחים על אריחי קרמיקה או פורצלן

ניקוי והכנת התשתית

·   יש לנקות בחומר ניקוי מתאים, להשאיר כ- 20 דקות ולשטוף היטב במים נקיים.

·   יש להסיר את הפנלים הקיימים, ולמלא את הרווח שנוצר בין הריצוף הקיים והקיר ב"963 SAKRET SE "(איטום סיליקוני).

·   יש לשמור על מישק התפשטות במפגש בין רצפה לקיר בהיקף החדר.

שכבה מקשרת

·   " SAKRET PR 007" (פריימר אבקתי מהיר התקשרות)

כ-0.7-0.9 ק"ג/מ"ר. זמן ייבוש כ- 90 דקות.

או

·   " SAKRET PR 005" (פריימר נוזלי מהיר התקשרות)

כ-100-200 גר'/מ"ר. זמן ייבוש כ-60 דקות.

·   יש ליישם על התשתית בכיסוי מלא.

שכבת התקנת אריחים עד 10 מ"מ

"תרמוקיר 503 AD" או "תרמוקיר 603 AD"

עובי השכבה 5-10 מ"מ.

שכבת התקנת אריחים מעל 10 מ"מ

"תרמוקיר 820 FL" (ריצופית TOP). עובי השכבה 11-40 מ"מ

מישקים רגילים

"930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.  יש למלא את המישקים  7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"963 SAKRET SE " (איטום סיליקוני). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים  7 ימים לאחר סיום הריצוף.