SAKRET PR 005 - פריימר נוזלי מהיר התקשרות

SAKRET PR 005 - פריימר נוזלי מהיר התקשרות -
דלי, 5 ל' (כ-6.5 ק"ג)
 • צבע
 • ורוד

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 3.

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 5566 חלק 2.

צבע

סגול

תכונות ושימושים עיקריים

 • פריימר לדבקים צמנטיים בעבודות ריצוף.
 • מתאים במיוחד למערכת ריצוף חדש על גבי ריצוף קיים (כגון אריחי פורצלן וקרמיקה, טרצו, אבן טבעית וכו').
 • פריימר ללוחות פוליסטרן המיוצרים בשיחול (XPS)
 • מותאם במיוחד לתשתיות לא סופגות.
 • מכיל חול קוורץ המקנה חוזק אחיזה משופר.
 • בעל כושר התחברות מלאה לתשתית.
 • בעל ייבוש מהיר (כ-45 דקות), בהתאם לתנאי מזג האוויר.
 • המוצר מוכן לשימוש ללא דילול.

נתונים טכניים

משקל סגולי: כ-1.3 ק"ג/ליטר

חוזק הידבקות במתיחה:

לאחר 6 שעות: גדול מ-0.5 מגפ"ס.

לאחר 28 יום: גדול מ-1.0 מגפ"ס.

הרכב החומר

תחליב אקרילי, אגרגטים מדורגים, מוספים מיוחדים.

הספק אופייני

כ- 100-200 גר'/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית ולאופן היישום.

אופן היישום

יש לערבב את הפריימר בתוך הדלי לפני השימוש.

יש ליישם את הפריימר באמצעות רולר או מברשת.

יש להקפיד על כיסוי מלא של התשתית.

יש לוודא כי החומר יבש למגע, טרם ביצוע השכבה הבאה במערכת.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • יש להקפיד על אוורור נאות בזמן היישום.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • יש להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.