SAKRET PR 004

SAKRET PR 004 - פריימר אקרילי נוזלי

פריימר אקרילי נוזלי

דלי, 12.5 ליטר
32 דליים במשטח

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

צבע

ירקרק

תקנים

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק  2.

תכונות ושימושים עיקריים

 • פריימר לפני חיפוי על קירות העשויים בלוק גבס וטיח גבס.
 • פריימר לפני חיפוי על תשתיות צמנטיות.
 • שכבת פריימר למדה מתפלסת, ושכבה מקשרת בין מדה מתפלסת לחיפויים כגון שטיחים, אריחים, V.C , פרקט וכד'.
 • בעל כושר חדירה והתחברות מלאה לתשתית.
 • זמן התייבשות כ-2 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.
 • המוצר מוכן לשימוש ללא דילול.

הרכב החומר

תחליב אקרילי, מוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-70 מ"ר/דלי (כ-180 מל'/מ"ר). התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית ולאופן היישום.

אופן היישום

 • יש לערבב את הפריימר בתוך הדלי לפני השימוש.
 • יש ליישם את הפריימר באמצעות רולר או מברשת.
 • יש להקפיד על כיסוי מלא של התשתית.
 • יש לוודא כי החומר יבש ודביק, טרם ביצוע השכבה הבאה במערכת.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • יש להקפיד על אוורור נאות בזמן היישום.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • יש להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.