SAKRET PR 002

SAKRET PR 002 - פריימר לאיטום סיליקוני

פריימר לאיטום סיליקוני

בקבוק, 500 מ"ל
9 יחידות באריזה
 • צבע
 • צהוב

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 2.

תכונות ושימושים עיקריים

 • פריימר לאיטום סיליקוני לפני מילוי  מישקי התפשטות, על כל סוגי התשתיות
 • ליישום בבריכות שחייה ובמקומות בהם המים עומדים
 • מתאים ללוחות אבן טבעית ומלאכותית
 • בעל כושר התחברות מלאה לתשתית
 • לשימוש פנימי וחיצוני

נתונים טכניים

 •  זמן ייבוש: כשעה ( בהתאם לתנאי מזג האוויר)
 • משקל סגולי: כ-0.9 ג'/סמ"ק

הרכב החומר

פוליאוריתן

תצרוכת אופיינית

90-130 מ"ל/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

אופן היישום

רקע ותשתית

 • בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס", לוח גבס וכד'.
 • לפני היישום יש להסיר מפנים המישק, אבק, מלחים, שמן וכל  גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אופן ההשמה

 • יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי התשתית, בתוך המישק באמצעות מברשת-מכחול ברוחב המתאים.
 •  יש לוודא כיסוי מלא של המישק .
 •  יש להמתין להתייבשות החומר כשעה (ולא יאוחר מ-5 שעות), לפני יישום "963 SAKRET SE "

במידה ונשאר חומר בבקבוק לאחר סיום העבודה, יש לסגור אותו היטב עד לשימוש הבא.

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.