מערכת ל"חדרים רטובים" - תשתית צמנטית - אריחי קרמיקה ולוחות פסיפס

מערכת ל"חדרים רטובים" - תשתית צמנטית - אריחי קרמיקה ולוחות פסיפס -

המערכת כוללת

 

ריצוף

שכבת איטום.

שכבת התקנת אריחים.

מילוי מישקים.

חיפוי קירות

שכבת יסוד אוטמת.

שכבה מיישרת.

שכבת הדבקת אריחים.

מילוי מישקים.

הנחיות כלליות

בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.

טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.

משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.

תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.

ההליכה על גבי הריצוף מותרת רק לאחר 72 שעות מגמר היישום.

היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים. טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תקנים ישראלים רלוונטים

רלוונטים

ת"י 1920 לטיח צמנטי.

ת"י 4004 דבק לאריחים.

ת"י 1661 לרובה.

ת"י 314 לאריחי קרמיקה.

ת"י 1353 ללוחות פסיפס.

ת"י 1555 לחיפוי וריצוף חלקים 2,3.

הוראות להכנת תשתית

•יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה.

•יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.

•יש לקצץ חוטי קשירה.

•יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים.

•יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים.

•יש לבצע את המערכת לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.

•יציקת חגורת בטון באמצעות "תרמוקיר 011 MO" (בטון 30) או "תרמוקיר 012 MO" (בטון 30 מהיר) בהתאם לדרישות המתכנן.

•ביטון הצנרת והעגלה ("רולקה") באמצעות "תרמוקיר  020 MO" (מלט לבניה) בכל היקף החדר. יש לבצע אשפרה כנדרש, ולהמתין לפחות 48 שעות לפני המשך העבודות.

•מומלץ ליישם "תרמוקיר AX " רשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי ב"רולקות".

•יש להתקין צווארון תואם לחומר האיטום סביב אביזרי הניקוז בהתאם להנחיות המתכנן.

טיפול בנקודות התורפה

•התקנת "944 SAKRET SE" (סרט איטום גמיש) בכל מפגשי חומרים שונים (בטון-בלוק בטון) ומפגשי מישורים שונים (קיר-קיר).

•התקנת "945 SAKRET SE" (צווארון איטום גמיש) ביציאות צנרת אינסטלציה וחשמל.

•ההתקנה תבוצע באמצעות "תרמוקיר SE 970" (פלסטוסיל) במרקם סמיך (כ 20% מים מכמות האבקה).

מערכת ריצוף – אפשרות א'

שכבת איטום

"תרמוקיר 980 SE" (אלסטוסיל) ב- 3 שכבות, בכמות של 2.5-3 ק"ג/מ"ר. יש לעלות על הקירות עד לגובה של כ-10 ס"מ מעל פני הריצוף.

התקנת אריחים

"תרמוקיר 810 FL" (ריצופית סופר) לסביבת תנועה קלה.

"תרמוקיר 820 FL" (ריצופית טופ) לסביבת תנועה בינונית.

•עובי השכבה 11-40 מ"מ על מצע בטון או מדה.

•עובי השכבה 20-40 מ"מ על מצע סומסום.

הערה

יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

מישקים רגילים

"930 SAKRET JF " (רובה אקרילית).רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים כולל אבן טבעית ומלאכותית.

רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח רצפה- קיר ובהתאם לדרישות המתכנן.

יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מערכת ריצוף – אפשרות ב'

שכבות איטום

איטום צמנטי

"תרמוקיר 970 SE" (פלסטוסיל) ב- 2 שכבות בכמות של 2-2.5 ק"ג/מ"ר, על גבי הרולקה ועד לגובה של כ- 10 ס"מ מעל לפני הריצוף.

איטום ביטומני

"תרמוקיר SE 941xr" (איטום ביטומני משחתי) באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים, בשכבה אחת מלאה, כ-4.5 ק”ג/מ”ר (כ-4 מ”מ לאחר ייבוש).

שכבת הגנה

"תרמוקיר AX" הנחת בד גיאוטכני במשקל 180-200 גר'/מ"ר.

שכבת התקנת אריחים

"תרמוקיר 810 FL" (ריצופית סופר) לסביבת תנועה קלה.

"תרמוקיר 820 FL" (ריצופית טופ) לסביבת תנועה בינונית.

•עובי השכבה 11-40 מ"מ על מצע בטון או מדה.

•עובי השכבה 20-40 מ"מ על מצע סומסום.

הערה

יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

מישקים רגילים

"930 SAKRET JF " (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.

יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

"SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים כולל אבן טבעית ומלאכותית.

רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח רצפה – קיר ובהתאם לדרישות המתכנן.

יש למלא את המישקים לפחות 7  ימים לאחר סיום הריצוף.

מערכת חיפוי קירות

אריחים עד מידה 0.36 מ"ר

אפשרות א'

שכבת יסוד אוטמת 

"תרמוקיר "PL 100"  (הרבצה צמנטית). עובי השכבה 5-8 מ"מ.

•שכבה  מיישרת

(במידה ונדרש ליישר את התשתית מעל 8 מ"מ ל 2 מ' אורך)

"תרמוקיר PL 102" (טיח מיישר). עובי השכבה 10-20 מ"מ. עד 30 מ"מ יבוצע בשתי שכבות.

אפשרות ב'

"תרמוקיר "PL 120"  (ביאנקו). ללא צורך בשכבת יסוד אוטמת. עובי השכבה 5-20 מ"מ. עד ל 30 מ"מ יבוצע בשתי שכבות.

אריחים מעל שטח 0.36 מ"ר

•יש להיוועץ במחלקה הטכנית לקבלת מפרט.

הערות

•מומלץ לבצע את שכבת הטיח למחרת ביצוע שכבת ההרבצה ולא יאוחר משבוע. אם לאו , יש לבצע אשפרה למחרת גמר ביצוע ההרבצה, במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום.

•במידה ונדרשת מערכת טיח תרמי יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

שכבת הדבקה

•"תרמוקיר 601 AD" (פלסטומר) לכל סוגי אריחי הקרמיקה, מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מים מעל 10%. עובי השכבה 3-10 מ"מ.

"תרמוקיר 603 AD"  (פלסטומר) לכל סוגי אריחי הקרמיקה, בעלי ספיגות מים עד 10%. עובי השכבה 5-10 מ"מ.

"תרמוקיר 602 AD" (פלסטומר) לללוחות פסיפס, מתאים לאריחים בעלי ספיגות מים עד 10%. עובי השכבה 3-5 מ"מ.

הערות

•בחיפוי אריחים במידות מעל 0.36 מ"ר, ו/או בעלי רשת בגב האריח, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.

•יש לבצע את העבודה בשיטת "הדבקה בסירוק". יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

•יש לבצע את שכבת ההדבקה לפחות 24 שעות מסיום שכבת האיטום.

מישקים רגילים

"930 SAKRET JF" (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.   יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.

מישקי התפשטות

"SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים כולל אבן טבעית ומלאכותית.

רוחב המישק 6 מ"מ לפחות. במפגשי אריח קיר- רצפה, אריח קיר- תקרה, אריחי קיר- קיר, אריח קיר- אמבטיה ובהתאם לדרישות המתכנן.

יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.