בידוד אקוסטי במערכת לריצוף פנים לבנייני מגורים

בידוד אקוסטי במערכת לריצוף פנים לבנייני מגורים -

הנחיות כלליות

בזמן ביצוע הריצוף, יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת “רטוב על רטוב”

טווח הטמפ’ המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.

משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.

תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.

היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים.

במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

ההליכה על גבי הריצוף מותרת רק לאחר 72 שעות מגמר היישום.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים. טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תקנים ישראלים רלוונטים

ת”י 1004 (חלק 1) לדרישות בידוד אקוסטי לבינייני מגורים.

תקן ISO140-8 למדידת ערך להפחתת קול הולם.

ת”י 6069 למלט-צמנט (טיט) לריצוף.

ת”י 314 לאריחי קרמיקה.

ת”י 1661 לרובה.

ת”י 1536 לחומרי מילוי מישקים

ת”י 5566 חלק 1 לאבן טבעית

ת”י 1555 חלק 3 לריצוף.

ת”י 5566 חלק 2 לריצוף אבן טבעית

המערכת כוללת

בידוד אקוסטי.

שכבת מילוי.

התקנת אריחים.

מילוי מישקים.

הוראות להכנת התשתית

יש להתחיל עבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מיום גמר היציקה.

יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.

יש לנקות את התשתית לפני תחילת העבודות.

מומלץ שהמערכת תבוצע לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.

מומלץ לערוך בדיקות איכות והתאמת אריחים.

בריצוף אריחים במידות 1X1 מ’ ומעל לכך, ואריחים מיוחדים (בעלי רשת בגבם, דקים וכד’), יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

שכבת בידוד אקוסטי

“תרמוקיר AC 420” (תרמוסטפ). עובי השכבה לפחות 5 מ”מ.

מומלץ ליישם את ה“תרמוקיר AC 420”(תרמוסטפ) לפני הנחת צנרת על הרצפה.

במידה וכבר קיימת תשתית של צנרת על פני הרצפה, ניתן לעטוף אותה עם “תרמוקיר AC 420”(תרמוסטפ).

יש ליישם באמצעות  מגב, מברשת או מכונת התזה.

היישום יתבצע לפי תצורת פני הבטון בעובי הנדרש תוך עליה על פני הקיר בגובה של כ-1 ס”מ מעל פני הריצוף.

ניתן לדרוך על החומר לאחר 48 שעות לפחות מסיום היישום.

שכבת מילוי

יש לפזר על התשתית סומסום (אגרגט גס) שטוף ונקי מאבק. גובה המילוי בהתאם לדרישות המתכנן ומינימום 6 ס”מ.

שכבת המילוי תבוצע לפחות 48 שעות לאחר סיום שכבת “תרמוקיר AC 420” (תרמוסטפ).

שכבת התקנת אריחים

״תרמוקיר 810 FL” (ריצופית סופר). עובי השכבה 20-40 מ”מ.

מישקים רגילים

“SAKRET JF 930” ׁ(רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ”מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום העבודות.

מישקי התפשטות

“SAKRET SE 963” (איטום סיליקוני גמיש). רוחב המישק 6 מ”מ לפחות.

יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום הריצוף.

קישורים לדפי המוצרים השונים

תרמוסטפ לחץ כאן
ריצופית לחץ כאן
רובה לחץ כאן
סיליקון לחץ כאן