בנייה ירוקה - עם הפנים קדימה

התפיסה שבנייה ירוקה היא לא רק בית ירוק בודד, אלא גם שכונה ועיר, מתחילה לחלחל גם לישראל. אך עדיין איננו רואים פריצה משמעותית בהיקפי הבנייה הירוקה בארץ. מדוע זה קורה, מהם החסמים לקידום התחום ומה צפוי בשנה הבאה? גורמים מובילים בתחום ברב-שיח על עתיד הבנייה הירוקה בישראל

השנה החולפת הייתה שנה סוערת בעב ה נף הבנייה – התחלות בנייה של עשרות אלפי יחידות דיור, התחדשות מסיבית של מרכזי ערים ומנגד, סימני שאלה קשים הנוגעים לאיכות הבנייה ושמירה על בטיחות העובדים. על רקע זה עולה השאלה כיצד הבנייה הירוקה משתלבת באתגרי ענף הבנייה? בכתבה שלפניכם מתייחסים חמישה מובילי דעה מתחום הבנייה הירוקה לשאלה זאת ואגב כך סוקרים את השנה החולפת ומביטים קדימה – כיצד הבנייה הירוב קה מספקת מענה לצרכים של הענף והדיירים בכללותם.

"בשנה החולפת היינו עדים להתפתחות דרב מטית של תחום הבנייה הירוקה בעולם", אומרת הילה בינשיש, מנכ"לית המועצה הישראלית לבב נייה ירוקה. "היא נובעת ממספר סיבות עיקריות, כמו ההבנה כי תחום הבנייה הירוקה הינו אמצעי מרכזי להתמודדות עם משבר האקלים, הפחתת פליטות גזי חממה והיערכות הערים למציאות אקלימית משתנה, לצד הדרישה בקרב קהלים לבב נייה איכותית, חסכונית ותואמת לצרכים עתידיים ולהתכוונות של מדינות לפיתוחן של ערים משגב שגות ובנות קיימא. צרכים אלה ואחרים הובילו לשינויים מרחיקי לכת בהבנה של מהי בנייה ירוב קה, בהעמקת הנושאים הקשורים בה, בהתרחבוב תה לעבר תחומים נוספים ובהכנסתם של קהלים חדשים לתחום, באופן שהופך את הבנייה הירוקה לתחום חוצה עולמות ידע ותוכן".

לדברי ביניש, העמקת המודעות לבנייה ירוקה מובילה להתייחסות רחבה יותר לאופי התפקוד של המבנה, תוך הבטחה שיהיה איכותי, חדשב ני וחסכוני הממלא אחר צרכים שונים ומגוונים. "המגמה העכשווית רואה בבנייה ירוקה כזו שנב ענית לצרכים סביבתיים, אך גם זרז לחדשנות ותו תקן לאיכות הבנייה", היא מדגישה. "במקביל, עולם הבנייה הירוקה נמתח לתחומים שונים כך שהיום השיח הרווח דן בשינוי כולל של סביבת החיים שלנו, תוך מבט רחב על התפקוד של השכוב נה והעיר. מכאן שקידום תפיסת העירוניות ושיפור בתשתיות במסגרת הפיכת העיר למודרנית וחכמה הינם תחומים המקבלים התייחסות במסגרת הבב נייה הירוקה".

ועדיין, איננו רואים פריצה משמעותית בהיקפי הבנייה הירוקה בישראל. "זה נכון. תנופה עולמית אדירה זו מקבלת ביב טוי חלקי ביותר בכל הקשור למציאות המקומית. למרות הבנה של נחיצות הבנייה הירוקה ולמרות שניכרים סימנים של שינוי בשוק הבנייה, אנחנו נמצאים בפיגור ביחס לנעשה בעולם. זהו פיגור שעלול להוביל לפספוס אדיר של ההזדמנות שעוב מדת לפתחנו". לאמץ ראייה רחבה אלי כהן, מנכ"ל חברת תרמוקיר, המספקת מו צרים ומערכות מתקדמים לבנייה ומובילה בתפיסת הקיימות שלה, מתייחס לקושי גדול המעכב את הפריצה המיוחלת בישראל: "בנייה ירוקה מוב כרת כבנייה מתקדמת, שצופה כמה צעדים קדימה ואילו האתגרים הנוכחיים בענף הבנייה הם רבים ומגוונים. מכאן שהעוסקים במלאכה, המובילים את התחום, צריכים לאמץ ראייה רחבה, שתביא לפתרונות מוכחים ולוודאות בשוק, תוך מציאת מענה לשאלה מהי בנייה איכותית, מתקדמת, המב תחשבת בצרכים סביבתיים ובריאותיים וחסכונית.

בנוסף, מוטלת עלינו האחריות לדעת לייעל את מערכות קבלת ההחלטות בענף – מרמת השטח עד לקובעי מדיניות – וזאת כדי להבטיח שהבנייה תהיה איכותית ותדע להתאים עצמה לצרכי ההווה והעתיד". בנייה ירוקה – עם הפנים קדימה התפיסה שבנייה ירוקה היא לא רק בית ירוק בודד, אלא גם שכונה ועיר, מתחילה לחלחל גם לישראל. אך עדיין איננו רואים פריצה משמעותית בהיקפי הבנייה הירוקה בארץ. מדוע זה קורה, מהם החסמים לקידום

20-22 בנייה ירוקה by termokir on Scribd