LCA

Life Cycle Assessment - מבט ירוק מקרוב על מחזור החיים של המוצר

 תרמוקיר הייתה אחת החברות הראשונות בישראל שערכו LCA מפורט באמצעות תוכנה יעודית. אתם מוזמנים להתרשם מהצהרת ניתוח מחזור חיים סביבתי לטיח תרמי 250 מתוצרת תרמוקיר>>

ה-LCA הוא ניתוח סביבתי שמטרתו להבין לעומק מהן ההשפעות הסביבתיות השונות בכל אחד משלבי החיים של המוצר ולאורך כל מחזור חייו. מחזור חיים כולל שלבים עוקבים ומקושרים במערכת מוצר, תהליך או שרות כלשהו, החל משלב יצור חומרי הגלם ויצור המוצר ועד שלב גמר השימוש והפיכתו לפסולת. ה-LCA מסייע להשוות בין ההשפעות הסביבתיות השונות ולהגדיר את מידתן חומרתן.

נתוני ניתוח סביבתי זה מסייעים בידי ארגונים וחברות החל מקביעת מדיניות כללית וסביבתית הנוגעת למוצר, וכלה בשיפור תהליכי התפעול השונים. כמו כן הוא מספק כלים מתאימים לצורך קבלת החלטות מושכלת בנוגע לצמצום ההשפעות הסביבתיות של מוצר. בנוסף, ניתן לעשות שימוש ב-LCA להשוות את ההשפעות הסביבתיות של מוצרים שונים מאותם המגזרים, וזאת על מנת לאתר את המוצרים הגורמים לנזק הנמוך ביותר לסביבה.

rsz_lca

ה-LCA בודק מגוון היבטים סביבתיים במחזור החיים של המוצר כגון צריכת אנרגיה (כמות האנרגיה הנצרכת והאובדת החל משלב יצור חומרי הגלם ושינועם לאתר היצור, בעת יצור המוצר במפעל וכלה בשינוע המוצר הסופי לאתר הבנייה), תרומתו להתחממות הגלובאלית (זאת באמצעות מדד שמעריך את התרומה של כמות נתונה של מסת גזי חממה להתחממות העולמית), הפוטנציאל שלו לדילול שכבת האוזון וכיו"ב. בחינת המוצר כוללת היבטים כגון אורך חייו של המוצר, האם ישנה אפשרות לשימוש חוזר, האם ישנה אפשרות למחזור החומר, האם החומר מתכלה וכדומה.

 

תהליך ה LCA נחשב כיום לניתוח המקיף ביותר שניתן לבצע עבור מוצר והוא מהווה כלי אסטרטגי המאפשר לארגונים ולחברות לשפר תכונותיו הסביבתיות של מוצר על בסיס ידע ומחקר מעמיקים ותוך הטמעת שינויים במערכות הייצור. יחד עם זאת, עצם ביצוע התהליך אינו מעיד כי אכן התקבלו החלטות ליישום ונעשו שינויים בתהליך הייצור של המוצר. נהוג לשלב LCA יחד עם EPD (Environmental Product Declaration) שמהווה כלי תקני מוסכם להצגת מידע כמותי בר השוואה בנוגע להשפעות הסביבתיות של מוצר.