התקן החדש למלט-צמנט ("טיט") לריצוף - ריצופית

במהלך השנים האחרונות התפתח שוק הריצוף בצורה משמעותית הן מבחינת סוגי האריחים השונים כמו קרמיקה ופורצלן, אבן טבעית, טראצו, והן מבחינת המידות ועובי האריחים. 'ריצופית' הופכת את המלאכה למהירה וטובה יותר

ד"ר סמיון פריימוביץ, טכנולוג ראשי

במהלך השנים האחרונות התפתח שוק הריצוף בצורה משמעותית הן מבחינת סוגי האריחים השונים

כמו קרמיקה ופורצלן, אבן טבעית, טראצו, והן מבחינת המידות ועובי האריחים.

יחד עם הרצון לייעל ולהגדיל את רמת ביצוע עבודות הריצוף גבר השימוש במלט-צמנט, שמיוצר

במפעל (מוכן מראש) ונקרא "ריצופית".

כחלק מהרצון המשותף של כל הגורמים העוסקים בבנייה להעלות את איכות הבנייה בישראל,

ובעקבות ריבוי התקלות ביישום, הוחלט על הכנת תקן למלט-צמנט לריצוף. בימים אלו נשלמת הכנתו

של תקן ישראלי 0606, העתיד להתפרסם בימים הקרובים.

התקן קובע דרישות ברורות שבהן צריך לעמוד החומר בדגש על חוזק הדבקות במתיחה וחוזק

לחיצה.

התקן מתייחס לסוגי תשתית שונים ובכלל זה: חול עם חול מיוצב, אגרגט גס ("סומסום"), אגרגטים

המופקים בתהליכי מחזור מגריסה של מוצרי בטון, מוצרי אבן טבעית או אריחי קרמיקה ("ריצוף

קיים"), "מדה" ובטון.

התקן מקושר לתקנים הבאים:

• ת"י 6600 חלק 1- מערכת רצפה מאבן טבעית: לוחות ואריחים לריצוף

• ת"י 6600 חלק 2- מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף

• ת"י 413- אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף

• ת"י 1666 חלק 4- מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף

מהות התקן

מלט-צמנט הנקרא "ריצופית" הינו תערובת יבשה של חומרי מליטה הידראוליים, אגרגטים מינרליים

טבעיים, תוספים מינרליים ומוספים כימיים.

התקן מתייחס לעבודות ריצוף במקומות שהתנועה בהם מוגדרת כקלה ובינונית ולא תנועה כבדה,

כהגדרתם בת"י 1666 חלק 4 ות"י 6600 חלק 2:

• תנועה קלה: מקומות שעיקר התנועה על ריצפתם היא תנועה של הולכי רגל, תנועה של

עגלות בעלות גלגלים עם צמיגים רכים או פניאומטיים.

לדוגמא: בנייני מגורים, בנייני משרדים, בנקים, בתי ספר, גני ילדים.

 • תנועה בינונית: מקומות שיש על ריצפתם תנועה בינונית של הולכי רגל, תנועה של עגלות

בעלות גלגלים עם צמיגים מחומר אלסטי או גומי, קיימת פעילות של גרירה או טלטול חפצים.

לדוגמא: חנויות, קניונים (למעט אזורי פריקה והעמסה), אולמות ייצור לתעשייה קלה, 
אולמות אירועים, בתי חולים, בתי נתיבות, מטבחים תעשייתיים, אולמות ספורט, ריקודים
ותצוגה.
בהתאם לחלוקה שתוארה לעיל נקבעו שני סוגים של חומר: MC1 ו-Mortar Cement MC2, כאשר
הראשון מיועד לריצוף במקומות בהם ישנה תנועה קלה והשני למקומות בהם ישנה תנועה בינונית.

בטבלה שלהלן מפורטות הדרישות לשני סוגי החומרים:

Screen Shot 2013-01-12 at 4.49.41 PM

 

 

להלן תרשים המתאר מערכת לריצוף הכוללת מלט-צמנט ריצופית העומד בדרישות התקן:

Screen Shot 2013-01-12 at 4.49.50 PM

 

"ריצופית סופר" מתוצרת תרמוקיר עומדת בדרישות ת"י 0606 למלט-צמנט רגיל MC1
"ריצופית TOP" מתוצרת תרמוקיר עומדת בדרישות ת"י 0606 למלט-צמנט משופר MC2
חברת תרמוקיר הינה חלוצה בתחום מוצרי הגמר (על בסיס אבקות יבשות) בכלל ובחומרי ריצוף
בפרט.
תרמוקיר נושאת את תו היהלום היוקרתי מטעם מכון התקנים הישראלי.